Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

COVID-19 Afdelingen, intensieve zorg, spoedgevallen

Het RIZIV past de verstrekkingen van die 3 kerndiensten aan de realiteit van de COVID-19-crisis aan

Afdelingen voor intensieve zorg: langere verblijven voor COVID-19-patiënten
Bron RIZIV : Laatst aangepast op 02/06/2020
 
Publicatie datum: 03/06/2020