Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Art.17quater Echografie

01.08.2021 (B.S. 14.06.2021)

Het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2021 publiceerde het Koninklijk Besluit van 25 mei 2021 dat artikel 17quater wijzigt:

 

Creëren van verstrekkingen voor het uitvoeren van:

 • 461974-461985: elastografie van de lever,
 • 461996-462000: elastografie van de lever in dezelfde zitting als een echografie van de lever en/of
  galblaas, en/of galwegen.

 

De verstrekking 469976-469980 kan enkel aangerekend worden in de volgende situaties:

 • bewezen actieve hepatitis B infectie die behandeld wordt met antivirale medicatie,
 • bewezen actieve hepatitis C infectie die behandeld wordt met antivirale medicatie,
 • ter opvolging van gekende leverfibrose na behandeling van hepatitis C infectie met antivirale medicatie,
 • ter evaluatie van leverfibrose bij kinderen jonger dan 16 jaar.

 

De verstrekking 469991-470002 kan enkel aangerekend worden in de volgende situaties:

 • bewezen actieve hepatitis B infectie die behandeld wordt met antivirale medicatie,
 • bewezen actieve hepatitis C infectie die behandeld wordt met antivirale medicatie,
 • ter opvolging van gekende leverfibrose na behandeling van hepatitis C infectie met antivirale medicatie,
 • ter evaluatie van leverfibrose bij kinderen jonger dan 16 jaar.

 

Van de verstrekkingen 461974-461985, 461996-462000, 469976-469980, 469991-470002
mogen er in totaal slechts twee per kalenderjaar aangerekend worden.

 

 

U kan het volledige artikel 17-Medische beeldvorming hier raadplegen