Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Art.14 l) Stomatologie

Stomatologie: patiënten met een medicatie gerelateerde osteonecrose van de kaak


Vanaf 1 juni 2021 wordt de omschrijving van de verstrekking 312756-312760 aangepast zodat het plaatsen van osteogeïntegreerde implantaten en/of van middelen ter vervanging van been ook toegankelijk wordt voor patiënten met een medicatie gerelateerde osteonecrose van de kaak tijdens of na een behandeling wegens een bot emetastaseerde maligne tumor.


U kan het volledige artikel 14 - l) Stomatologie hier raadplegen.

 


 

 

Vanaf 01/12/2018 : Uitsluiting van de terugbetaling van het niet-chirurgisch orthodontisch materiaal
Het vervaardigen en plaatsen van obturators, prothesen voor breuk en ankylose, maxillofaciale prothesen, dilatators, mobilisators, distractoren (code 317295-317306) wordt opgewaardeerd. Tevens wordt een toepassingsregel toegevoegd waarbij orthodontische apparatuur niet gebonden aan een chirurgische ingreep van artikel 14 - l) Stomatologie, en apparatuur voor niet-chirurgische snurk- of slaapapnoebehandeling worden uitgesloten. Enkel indien het orthodontisch verbredingsapparaat geplaatst wordt bij het uitvoeren van een heelkundige prestatie van artikel 14 - l) Stomatologie, met een waarde groter of gelijk aan K 180, heeft dergelijke apparatuur zijn plaats binnen de verstrekking 317295-317306. 
De computer geassisteerde preoperatieve planning (code 313014-313025) wordt uitgebreid met de reconstructie bij een patiënt met congenitale afwijking van het gelaatsskelet.
U kan het volledige artikel 14 - l) Stomatologie hier raadplegen.
U kan het volledige artikel 15 - Toepassingsregels m.b.t. heelkundige verstrekkingen hier raadplegen.

 


 Op 1 augustus 2017 treden er wijzigingen in werking rond de terugbetaling van de opbeetplaat. Die gebeurt dan niet langer via de verstrekking 317295-317306, maar via een specifiek daarvoor ingevoerde verstrekking. De regeling vereenvoudigt op administratief vlak en ze wordt efficiënter.
Klik hier voor meer informatie.

 


01/04/2017 Tandimplantaten na osteoradionecrose

Vanaf 1 april 2017 wordt het plaatsen van tandimplantaten (code 312756-312760) ook mogelijk gemaakt na osteoradionecrose.
U kan het volledige artikel 14 - l) Stomatologie hier raadplegen.

 

 

Publicatie datum: 13/04/2021