Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Stand van zaken na KCE-rapport

30/09/14 Stand van zaken na het laatste KCE-rapport

26/09/14 Kenniscentrum Gezondheidszorg pleit voor hervorming ziekenhuisfinanciering

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft de sterktes en zwaktes van het huidige systeem van ziekenhuisfinanciering onder de loep genomen en een kader uitgetekend voor de toekomst. De groeiende onderfinanciering, het overaanbod van bedden en hooggespecialiseerde diensten, de afhoudingen op de erelonen van de ziekenhuisartsen, de ongelijkheid tussen hun erelonen en het niet belonen van een goede zorgkwaliteit en -coördinatie zijn de belangrijkste pijnpunten in het huidige systeem, aldus het KCE.

Lees verder 

 

Standpunt BVAS : KCE-rapport over ziekenhuisfinanciering houdt geen enkele rekening met voorstellen van de artsen

Zoals in het stappenplan van ontslagnemend minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx stond vermeld, heeft het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) vandaag een voorstel tot hervorming van de ziekenhuisfinanciering gepubliceerd. In het lijvige document van maar liefst 452 bladzijden werd geen enkel argument dat de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) heeft aangebracht, weerhouden.

Lees verder

Publicatie datum: 02/10/2014