Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Prijs

Omzendbrief 2018/05

Prijs ; farmaceutische verstrekkingen : 01-09-2018.

In het KB van 16/12/2015 (BS 24/12/2015) tot wijziging van het KB van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten, wordt de prijs van het RIZIV-forfait PET vermeld (pseudo-codes 747913 en 747924).

Dit forfait is samengesteld uit 2 bedragen :

  • 48,53 EUR gekoppeld aan het spilindexcijfer (vergoeding deel B3 van het BFM)
  • 107,50 EUR (PET-tracervergoeding) 

Forfait totaal : 156,03 EUR

 

Nieuw bedrag voor dit forfait vanaf 1/09/2018

De spilindex is overschreden in augustus 2018 waardoor de vergoeding deel B3 van het BFM wordt aangepast op 1/09/2018.

  • 51,50 EUR (vergoeding deel B3 van het BFM)
  • 107,50 EUR (PET-tracervergoeding)

Forfait totaal : 159,00 EUR

Toepassingsdatum : 1/09/2018.

Publicatie datum: 13/09/2018