Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

KCE - Financiering ziekenhuizen

11/10/13 Een vergelijkende studie van de financiering van ziekenhuiszorg in vijf landen

KCE Reports 207As

Minister Onkelinx legt zeer binnenkort aan de ministerraad haar ‘routekaart’ voor over de toekomstige financiering van de ziekenhuizen. Ter voorbereiding vroeg de minister aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) na te gaan hoe en waarom in 5 andere landen een prospectieve, forfaitaire financiering werd ingevoerd, en welke lessen daaruit kunnen worden getrokken. De internationale ervaring leert dat het vooraf vastleggen van duidelijke doelstellingen van groot belang is, evenals het nemen van bijkomende maatregelen, om eventuele negatieve effecten van forfaitaire financiering bij te sturen. Dergelijke financiering zorgt voor meer transparantie en een billijker verdeling van de middelen tussen de ziekenhuizen. De impact op zorgkwaliteit en efficiëntie is onduidelijk. Om die doelstellingen te bereiken zijn bijkomende initiatieven nodig.

Lees meer ...

Publicatie datum: 07/12/2013