Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Sitemap

Onze geschiedenis – 20/10/2013

Onze structuur – 14/09/2013

Staf – 01/11/2017

BVAS Activiteitenverslagen

2020

BVAS Activiteitenverslagen

2019

BVAS Activiteitenverslagen

2018

BVAS Activiteitenverslagen

2017

BVAS Activiteitenverslagen

2016

BVAS Activiteitenverslagen

2015

BVAS Activiteitenverslagen

2014

BVAS Activiteitenverslagen

2013

BVAS Activiteitenverslagen

2012

BVAS Activiteitenverslagen

2011

BVAS Activiteitenverslagen

2010

RIZIV Actualiteit

Diabetes

RIZIV Actualiteit

Langdurige arbeidsongeschiktheid – 19/05/2021

Administratieve controle – 15/10/2020

Arbeidsongeschiktheid – 01/08/2019

BelRAI – 05/08/2018

RIZIV BVAS zetelt in...

Accrediteringsstuurgroep – 30/08/2018

RIZIV BVAS zetelt in...

Algemene Raad voor geneeskundige Verzorging – 30/08/2018

RIZIV BVAS zetelt in...

Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) – 30/08/2018

RIZIV BVAS zetelt in...

Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) – 05/07/2019

RIZIV BVAS zetelt in...

Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen (NCGZ) – 30/08/2018

RIZIV BVAS zetelt in...

Nationale Raad voor kwaliteitspromotie (NRKP) – 30/08/2018

RIZIV BVAS zetelt in...

Technisch Geneeskundige Raad (TGR) – 30/08/2018

RIZIV BVAS zetelt in...

Verzekeringscomité – 30/08/2018

RIZIV BVAS zetelt in...

Wetenschappelijke Raad – 20/10/2013

RIZIV DGEC

Actieplan 2018-2020 – 16/07/2018

E-learning bibliotheek – 16/12/2020

Fonds medische ongevallen – 11/06/2021

Gezondheidszorg in Europa – 01/09/2020

Grensarbeiders – 30/04/2019

Informatieblad – 18/02/2021

RIZIV Jaarverslag

2014 - Jubileum van het RIZIV – 28/07/2015

RIZIV Jaarverslag

Jaarverslag 2015 – 20/07/2016

RIZIV Jaarverslag

Jaarverslag 2016 – 26/10/2017

RIZIV Jaarverslag

Jaarverslag 2017 – 10/07/2018

RIZIV Jaarverslag

Jaarverslag 2018 – 27/06/2019

Medisch verbruik – 28/07/2015

RIZIV Overeenkomsten

Ademhalingsziekten

RIZIV Overeenkomsten

Aids – 19/03/2019

RIZIV Overeenkomsten

Diabetes - Kinderen en adolescenten – 12/07/2018

RIZIV Overeenkomsten

Diabetes - Volwassenen – 12/07/2018

RIZIV Overeenkomsten

Prematuur geboren kinderen: – 12/07/2018

RIZIV PROMES

2018/05 Rapport – 18/07/2018

RIZIV Publicaties

Overzicht van de publicaties

RIZIV Publicaties

RIZIV Voorstelling – 29/05/2016

RIZIV Publicaties

Toegang tot gezondheidszorg – 20/08/2020

RIZIV-nummer – 30/09/2020

RIZIV Telegeneeskunde & mHealth-toepassingen

Tegemoetkoming – 01/08/2019

RIZIV Telegeneeskunde & mHealth-toepassingen

Zorg op afstand: wat kunnen we leren uit de eerste ervaringen? – 08/10/2020

Artsenkadaster – 10/06/2015

FOD Gezondheid Bio-ethiek raadgevend comité

Euthanasie – 18/12/2017

FOD Gezondheid Bio-ethiek raadgevend comité

Geandicapten: Seks. bijstand – 16/01/2017

FOD Gezondheid Campagnes

Alcohol en zwangerschap – 23/10/2018

Erkenning huisartsen – 05/01/2014

FOD Gezondheid Erkenning huisartsen

Behoud van de erkenning – 03/01/2014

FOD Gezondheid Erkenning huisartsen

De FOD Volksgezondheidsrol – 05/01/2014

FOD Gezondheid Erkenning huisartsen

Erkenning via e-loket – 22/12/2015

FOD Gezondheid Erkenning huisartsen

Erkenningscommissie – 03/01/2014

FOD Gezondheid Erkenning huisartsen

Federale Raad voor de Huisartsenkringen – 05/01/2014

FOD Gezondheid Erkenning huisartsen

Recente wetswijziging: eerste erkenning stagemeester of -dienst – 13/09/2015

FOD Gezondheid Erkenning huisartsen

Visa -Verkrijgen van de titel huisarts – 05/01/2014

Erkenning specialisten – 03/01/2014

FOD Gezondheid Erkenning specialisten

De FOD Volksgezondheidsrol en gemeenschappensrol – 02/01/2014

FOD Gezondheid Erkenning specialisten

Erkenning via e-loket – 22/12/2015

FOD Gezondheid Erkenning specialisten

Erkenningscommissies – 03/01/2014

FOD Gezondheid Erkenning specialisten

Oncologie – 24/06/2015

FOD Gezondheid Erkenning specialisten

Visa -Verkrijgen van de titel van geneesheer-specialist – 03/01/2014

FOD Gezondheid FAGG

Klinische proeven : nieuwe databank – 19/05/2018

FOD Gezondheid Geef uw mening

Klinische proef – 01/08/2018

Geïntegreerde zorg – 08/06/2017

Geneeskundige beroep – 03/01/2014

FOD Gezondheid Geneeskundige beroep

Definitie van het beroep – 03/01/2014

FOD Gezondheid Geneeskundige beroep

Regulatie van het beroep in België – 05/01/2014

FOD Gezondheid Hoge Gezondheidsraad

ADHD​ Medicamenteuze en niet-medicamenteuze aanpak – 06/05/2021

FOD Gezondheid Hoge Gezondheidsraad

AstraZeneca-Oxford vaccin bij +65-jarigen – 10/02/2021

FOD Gezondheid Hoge Gezondheidsraad

Bloedtransfusiesysteem - covid19

FOD Gezondheid Hoge Gezondheidsraad

Gamestoornissen – 30/06/2020

FOD Gezondheid Hoge Gezondheidsraad

Hypnose in de gezondheidszorg – 25/09/2020

FOD Gezondheid Hoge Gezondheidsraad

Immunisatie tijdens de zwangerschap – 17/11/2020

FOD Gezondheid Hoge Gezondheidsraad

Invloed van de magnetische velden – 17/09/2020

FOD Gezondheid Hoge Gezondheidsraad

Medische blootstellingen aan ioniserende stralingen – 19/09/2020

FOD Gezondheid Hoge Gezondheidsraad

Medische jury – 19/09/2020

FOD Gezondheid Hoge Gezondheidsraad

Myalgische Encefalomyelitis – 03/11/2020

FOD Gezondheid Hoge Gezondheidsraad

Prioritering van risicogroepen voor SARS-CoV-2 vaccinatie (Fase Ib) – 12/02/2021

FOD Gezondheid Hoge Gezondheidsraad

Psychosociale opvang tijdens de covid-19-pandemie: herziening 2021 – 24/02/2021

FOD Gezondheid Hoge Gezondheidsraad

Vaccinatie tegen COVID-19 bij de zwangere vrouw – 22/04/2021

FOD Gezondheid Hoge Gezondheidsraad

Vaccinatie tegen pneumokokken volwassenen – 09/07/2020

FOD Gezondheid Hoge Gezondheidsraad

Vaccinatie tegen seizoensgriep

FOD Gezondheid Hoge Gezondheidsraad

Vaccinatie van kinderen met risico op invasieve pneumokokkenziekte (IPZ) – 04/04/2021

FOD Gezondheid Hoge Gezondheidsraad

Vegetarische voeding – 28/04/2021

FOD Gezondheid Hoge Gezondheidsraad

Ventilatie en overdracht van SARS-CoV-2 – 16/02/2021

FOD Gezondheid Hoge Raad spec. en huisartsen

Recente wetswijziging: – 24/03/2016

FOD Gezondheid Hoge Raad spec. en huisartsen

Verlenging erkenning stagemeesters – 06/04/2017

FOD Gezondheid Interministeriele conferentie

2018-11-05 – 11/11/2018

FOD Gezondheid Interministeriele conferentie

2019-05-24 – 31/05/2019

MEDEX – 03/02/2017

FOD Gezondheid MEDEX

eMediAtt – 05/05/2014

Overlegstructuren – 24/11/2013

FOD Gezondheid Overlegstructuren

Introductie – 02/01/2014

FOD Gezondheid Overlegstructuren

Multipartite betreffende het ziekenhuisbeleid – 11/11/2013

FOD Gezondheid Overlegstructuren

Nationale paritaire commissie geneesheren-ziekenhuizen – 11/11/2013

FOD Gezondheid Overlegstructuren

Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen – 11/11/2013

FOD Gezondheid Overlegstructuren

Planningscommissie – 26/09/2017

FOD Gezondheid Pilootprojecten

Verkort verblijf op de materniteit – 23/07/2019

Raden en commissies – 05/01/2014

FOD Gezondheid Raden en commissies

Erkenningscommissies – 03/01/2014

FOD Gezondheid Raden en commissies

Federale Raad voor de Huisartsenkringen – 03/01/2014

FOD Gezondheid Raden en commissies

Hoge Raad van Geneesheren-Specialisten en Huisartsen

FOD Gezondheid Raden en commissies

Planningscommissie – 05/01/2014

FOD Gezondheid Raden en commissies

Provinciale Geneeskundige Commissies – 08/12/2016

FOD Gezondheid Stagemeester

Stagemeester: vergeet uw eHealthBox niet te raadplegen – 16/04/2017

KCE

FOD Gezondheid KCE

Gezondheidssysteem - Duurzaamheid – 22/06/2021

FOD Gezondheid KCE

Jaarverslag 2020 – 08/04/2021

FOD Gezondheid KCE

Somatische zorg in een psychiatrische setting – 24/03/2021

FOD Gezondheid KCE

Health Systems in Transition (HiT) – 11/02/2021

FOD Gezondheid KCE

Immunoglobulines – 23/12/2020

FOD Gezondheid KCE

Performantie van het Belgische gezondheidssysteem – 16/12/2020

FOD Gezondheid KCE

Hoorapparaten en implantaten bij gehoorverlies – 03/12/2020

FOD Gezondheid KCE

Ouderenmis(be)handeling – 12/11/2020

FOD Gezondheid KCE

Post-Intensive Care Syndroom – 12/11/2020

FOD Gezondheid KCE

Obstructief slaapapneusyndroom – 09/07/2020

FOD Gezondheid KCE

Obesitaschirurgie – 01/07/2020

FOD Gezondheid KCE

Videoconsultaties – 24/06/2020

FOD Gezondheid KCE

Verpleegkundige bestaffing – 06/02/2020

FOD Gezondheid KCE

Geïntegreerd prenataal zorgpad – 06/02/2020

FOD Gezondheid KCE

Cholesterol – 23/01/2020

FOD Gezondheid KCE

Materniteiten – 16/01/2020

FOD Gezondheid KCE

Gezondheidsgeletterdheid – 09/01/2020

FOD Gezondheid KCE

Aanpak van SOA door de eerste lijn – 28/11/2019

FOD Gezondheid KCE

Onderzoek: patiënten meer betrekken – 06/11/2019

FOD Gezondheid KCE

Jaarverslag 2018

FOD Gezondheid KCE

Kunstmatige voeding – 23/05/2019

FOD Gezondheid KCE

HPV-virus vaccinatie jongens – 31/01/2019

FOD Gezondheid KCE

Gezondheidssysteem check-up – 25/04/2019

FOD Gezondheid KCE

Asielzoekers – 31/10/2019

FOD Gezondheid KCE

Zwangerschap onderzoeken – 20/01/2019

FOD Gezondheid KCE

Hoofd- en halskanker – 10/01/2019

FOD Gezondheid KCE

SOI’s – 26/03/2019

FOD Gezondheid KCE

Antibiotica verantwoord gebruik – 04/04/2019

FOD Gezondheid KCE

Obesitas – 13/06/2019

FOD Gezondheid KCE

Protontherapie bij volwassenen – 24/01/2019

FOD Gezondheid KCE

Hart- en vaatincidenten – 20/01/2019

FOD Gezondheid KCE

Geestelijke gezondheidszorg – 22/10/2019

Adviezn 20/03/2021 – 30/03/2021

Verkiezingen 2021 – 02/03/2021

Nieuwe adviezen . – 07/10/2020

Accreditering – 06/06/2020

COVID 19 Beschermingsmateriaal

Chirurgische maskers vs. FFP2 – 04/02/2021

COVID 19 Beschermingsmateriaal

FFP2 mondmaskersaanbieding * Rychem Group-Action

COVID 19 Beschermingsmateriaal

Niet-conforme mondmaskers – Alternative Test Protocol (ATP) – 12/01/2021

COVID 19 Beschermingsmateriaal

RIZIV-tegemoetkoming – 04/02/2021

COVID 19 Beschermingsmateriaal

Strategische voorraad – 19/06/2020

COVID 19 Beschermingsmateriaal

Verlaagd btw-tarief van 6 % – 03/12/2020

COVID 19 Contact tracing

Contact tracing – 02/08/2020

COVID 19 Contact tracing

COVID-19: tracking and tracing – 11/03/2021

COVID 19 Contact tracing

Tracing against corona – 17/12/2020

Derdebetalerssysteem – 22/04/2020

GEES - Eindverslagen – 11/06/2020

COVID 19 Geestelijke gezondheidszorg

Dag- en nachthospitalisatie – 07/06/2021

COVID 19 Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg – 09/06/2020

COVID 19 Geestelijke gezondheidszorg

Nabehandeling – 07/06/2021

COVID 19 Geestelijke gezondheidszorg

Psychiatrische ziekenhuizen – 06/08/2020

Hoge Gezondheidsraad – 10/06/2021

COVID 19 Huisartsen

COVID-19-barometer – 14/10/2020

COVID 19 Huisartsen

Mededeling resultaat sneltest – 16/12/2020

COVID 19 Huisartsen

Wijzigingen – 01/10/2020

Juridisch nieuws – 19/11/2020

KCE – 14/04/2021

COVID 19 Medische getuigschriften - Arbeidsongeschiktheid.

Eenvoudiger medisch getuigschrift – 20/03/2020

COVID 19 Medische getuigschriften - Arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen – 06/04/2021

COVID 19 Medische getuigschriften - Arbeidsongeschiktheid.

Veranderingen – 07/05/2020

COVID 19 Nationale Orde der artsen

COVID-19 Documentatie – 16/04/2020

COVID 19 Nationale Orde der artsen

Attest voor verplaatsingen – 31/03/2020

COVID 19 Nationale Orde der artsen

Beroepsgeheim – 20/05/2020

COVID 19 Nationale Orde der artsen

Gegevens met betrekking tot vaccinaties – 25/03/2021

COVID 19 Nationale Orde der artsen

Medische attesten – 06/04/2020

COVID 19 Nationale Orde der artsen

Meldingsplicht door de arts – 27/07/2020

COVID 19 Nationale Orde der artsen

Steun aan de artsen van de eerste lijn – 26/11/2020

COVID 19 Nationale Orde der artsen

Vaccinatieprogramma - Deontologische aspecten – 04/02/2021

Niet-dringende zorg – 30/04/2020

Nomenclatuur - Factuur – 03/06/2021

Revalidatie en toezicht – 17/08/2020

RIZIV-uitgaven Impact – 13/08/2020

SCIENSANO – 24/06/2021

COVID 19 SCIENSANO

COVID-19 en hitte – 24/06/2020

COVID 19 SCIENSANO

Epidemiologische rapporten – 25/03/2021

COVID 19 SCIENSANO

Fact sheet – 24/06/2020

COVID 19 SCIENSANO

FAQ - Reizen – 15/07/2020

COVID 19 SCIENSANO

Gevalsdefinitie, testing, procedures – 17/08/2020

COVID 19 SCIENSANO

Meer uitgebreide informatie op Covid-19 – 04/02/2021

COVID 19 SCIENSANO

Opvolging per gemeente – 24/06/2020

COVID 19 SCIENSANO

Website – 09/03/2021

Stand van zaken – 01/04/2021

COVID 19 Teleconsultatie

Nuttige platformen – 09/04/2020

COVID 19 Teleconsultatie

Tarief – 25/06/2020

COVID 19 Teleconsultatie

Videobeelden – 06/04/2020

COVID 19 Teleconsultatie

Videoconsultaties - KCE – 24/06/2020

Testing – 22/06/2021

COVID 19 Triage en staalafname

Centra in kaart – 17/09/2020

COVID 19 Triage en staalafname

Eerstelijns triage- en afnamecentra: vergoeding – 09/06/2021

COVID 19 Triage en staalafname

Organisatie van de staalafname – 31/07/2020

COVID 19 Vaccinatie

Vaccinatie - Te weten - Websites

COVID 19 Vaccinatie

ADVANCE-project – 21/12/2020

COVID 19 Vaccinatie

Astra Zeneca: stand van zaken – 15/04/2021

COVID 19 Vaccinatie

Coronacertificaat – 16/06/2021

COVID 19 Vaccinatie

IMC - commissaris Corona – 15/04/2021

COVID 19 Vaccinatie

QVax – 08/04/2021

COVID 19 Vaccinatie

Tegemoetkoming voor vaccineren – 18/03/2021

COVID 19 Vaccinatie

Toolbox & webinars – 11/03/2021

COVID 19 Vaccinatie

Vaccinatie 16 tot 17 jaar – 20/05/2021

COVID 19 Vaccinatie

Vaccinatiestrategie – 06/04/2021

COVID 19 Vaccinatie

Vereiste competenties voor vaccinatie – 19/05/2021

COVID 19 Vaccinatie

Zwangere vrouw - Vaccinatie – 21/04/2021

Vroedvrouwen – 14/05/2020

COVID 19 Ziekenhuizen

Aanpassingen rond isolatie – 14/12/2020

COVID 19 Ziekenhuizen

Covid-19-patiënten thuis – 23/12/2020

COVID 19 Ziekenhuizen

Medische raden – 15/07/2020

COVID 19 Ziekenhuizen

Richtlijnen gehospitaliseerde patiënten – 08/04/2021

COVID 19 Ziekenhuizen

Ziekenhuistransfers – 13/05/2021

COVID 19 Zorg op afstand

Telefonische adviezen – 02/07/2020

COVID 19 Zorg op afstand

Update op 09/06 – 25/06/2020

COVID-19 Afname stalen – 07/05/2020

COVID-19 Zorg op afstand – 02/04/2020

COVID-19 Nomenclatuur FAQ – 02/04/2020

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Wijzigingen op 01/12/2018 – 29/11/2018

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.1 Algemene bepalingen – 07/11/2018

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.2 Raadplegingen, bezoeken en adviezen – 13/02/2020

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.3 Gewone geneesknd. hulp – 02/06/2021

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.4, 5 en 6 Tandverzorging – 12/08/2015

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.7 Kinesitherapie – 05/10/2017

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.9 Verlossingen – 31/05/2018

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.11 Algemene speciale technische verstrekkingen en puncties – 03/09/2020

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.12 Anesthesie – 13/04/2021

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.13 Reanimatie – 28/07/2016

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.14 a) Algemene heelkunde – 28/03/2019

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.14 b) Neurochirurgie – 01/04/2016

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.14 c) Plastische heelkunde – 28/03/2019

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.14 d) Heelkunde abdomen – 03/10/2019

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.14 i) Otorhinolaryngologie – 11/06/2021

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.14 e) Heelkunde thorax – 25/06/2016

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.14 g) Gynaecologie – 26/06/2019

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.14 h) Oftalmologie – 26/06/2019

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.14 j) Urologie – 20/07/2017

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.14 k) Orthopedie – 02/03/2017

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.14 l) Stomatologie – 13/04/2021

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art. 14 m) Transplantaties – 26/06/2019

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.15 Heelkund. verstrekking – 23/10/2018

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.16 Operatieve hulp – 28/10/2016

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.17 Medische beeldvorming – 11/06/2021

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.17bis Echografie en Elastografie

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.17quater Echografie

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.18 Radiotherapie

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.20 Inwendige geneeskunde – 03/09/2020

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.20 b) Pneumologie – 24/04/2015

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.20 c) gastro-enterologie – 18/04/2019

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.20 d) Kindergeneeskunde – 28/07/2016

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.20 e) Cardiologie – 16/10/2018

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.20 f) Neuropsychiatrie – 01/11/2018

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.20 g) Reumatologie – 26/06/2016

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.21 Dermatologie – 24/10/2019

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Fysische geneeskunde en revalidatie – 22/01/2020

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.24 Klinische biologie – 22/06/2021

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.24 bis - Moleculaire biologische onderzoeken – 28/03/2019

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.25 Toezicht in ziekenhuis – 30/03/2017

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.26 Bijkomend honorarium – 02/11/2018

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.27 Bandagisten – 23/10/2018

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.29 Orthopedisten – 23/08/2018

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.30 Opticiens – 03/06/2021

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.32 Pathologische anatomie – 20/03/2021

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.33 bis Moleculaire biologie – 01/11/2017

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.34 Interventionele verstrek

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Art.35 & 35bis Implantaten – 14/07/2014

Nomenclatuur Wijzigingen per artikel

Urgentiegeneeskunde – 07/07/2014

Volledige tabel – 16/07/2020

Nomenclatuur Forfaitaire honoraria

Biologie en beeldvorming

Gerechtelijke deskundigen – 20/01/2019

Nomenclatuur Geestelijke gezondheidszorg

Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie

Bewaartermijn – 06/02/2020

Zoekmotor RIZIV – 11/11/2018

Enquête Artsenkrant – 29/04/2021

Accreditering van artsen – 28/04/2019

Commissie van beroep – 25/02/2015

Credit Point (CP) – 09/06/2013

LOK – 01/11/2014

Forfaitair honorarium – 04/01/2019

Accreditering online – 01/08/2017

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2021

Grote toetreding van artsen aan het akkoord Artsen-ziekenfondsen 2021 – 11/03/2021

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2021

Deconventioneren – 17/02/2021

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2021

Honoraria vanaf 1 januari 2021 – 07/01/2021

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2021

Een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen, wat nu?

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2021

Nieuw akkoord – 17/12/2020

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2020

Toetreding tot het akkoord – 14/05/2020

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2020

Nieuw overeenkomst

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019

Sociaal statuut – 01/08/2019

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019

Deconventioneren vanaf 2019 ? – 11/12/2018

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019

RIZIV: 84 % van de artsen is ‘geconventioneerd’ voor 2018 – 20/03/2018

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019

Tekst van het akkoord – 19/12/2017

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2017

Mini-akkoord gepubliceerd – 13/04/2017

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2017

Stand van zaken – 01/04/2017

2016-2017 – 01/12/2016

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017

Toetreding 2017 – 22/06/2017

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017

BVAS-persbericht: Eventuele deconventie: info van het laatste uur (13.12.2016) – 13/12/2016

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017

Deconventie wegens verlies van de index

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017

Deconventie wegens opname pensioen

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017

RIZIV mededeling m.b.t. sociaal statuut en pensioen – 09/12/2016

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017

Deconventie in geval van onvoldoende medische activiteit

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017

Het sociaal statuut van de arts: wijziging van het KB van 06.03.2007 – 29/09/2016

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017

Sociaal statuut 2017: Minimum activiteitsdrempel vanaf 2017 – 27/09/2016

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017

Toetreding / weigering : cijfers – 03/03/2016

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017

Resultaten :84 % van de artsen “geconventioneerd” voor 2016 – 02/03/2016

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017

Krachtlijnen voor artsen-specialisten (2016-2017) – 21/01/2016

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017

Huisartsen Krachtlijnen – 21/01/2016

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017

BS : publicatie – 28/01/2016

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017

“Naar meer ereloonvrijheid” – 05/01/2016

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017

Quid honoraria? – 14/01/2016

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017

Tekstguerrilla over ereloonsupplementen – 01/01/2016

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017

Akkoord voor 2 jaar – 22/12/2015

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017

Toelichting – 02/01/2016

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017

Het akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017 – 22/12/2015

2015 – 27/01/2015

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2015

Huisartsen - Krachtlijnen – 15/01/2015

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2015

Krachtlijnen voor specialisten – 15/01/2015

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2015

Resultaten – 09/03/2015

2013-2014 – 02/06/2013

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2013-2014

Toelage volledige toetreding – 01/02/2014

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2013-2014

Tekst van het akkoord – 16/06/2013

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2013-2014

Huisartsen - Inhoud – 03/09/2013

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2013-2014

Wat houdt het Akkoord 2013-2014 in voor de geneesheren-specialisten? – 16/06/2013

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2013-2014

Formulieren – 16/06/2013

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2013-2014

Wanneer moeten de conventie-erelonen niet worden toegepast? – 16/06/2013

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2013-2014

Duur- Opzegmogelijkheden – 16/06/2013

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2013-2014

BVAS-persbericht – 16/06/2013

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2013-2014

Toetreding tot het akkoord – 03/09/2013

Voorgaande akkoorden – 02/06/2013

Akkoord artsen-ziekenfondsen Sociale voordelen

Het sociaal statuut van de arts – 13/02/2020

Akkoord artsen-ziekenfondsen Sociale voordelen

Met pensioen – 13/02/2020

Akkoord artsen-ziekenfondsen Sociale voordelen

InfoSS – 11/06/2020

Akkoord artsen-ziekenfondsen Sociale voordelen

Wanneer ? Bedragen?

Wet Alfabetisch repertorium

Actieve verbandmiddelen

Wet Alfabetisch repertorium

Administratieve geldboetes

Wet Alfabetisch repertorium

Arbeid(sduur)

Wet Alfabetisch repertorium

Associatie van ziekenhuizen

Wet Alfabetisch repertorium

Audioloog en audicien

Wet Alfabetisch repertorium

Beroepsgeheim

Wet Alfabetisch repertorium

Beroepsziekten

Wet Alfabetisch repertorium

Bewaringstermijnen

Wet Alfabetisch repertorium

Bijzondere beroepstitels

Wet Alfabetisch repertorium

Bloedproef

Wet Alfabetisch repertorium

Borstkankerscreening

Wet Alfabetisch repertorium

Brandwondencentrum

Wet Alfabetisch repertorium

Cardiale pathologie

Wet Alfabetisch repertorium

Chirurgische daghospitalisatie

Wet Alfabetisch repertorium

Coma expertisecentrum

Wet Alfabetisch repertorium

CT-scanner

Wet Alfabetisch repertorium

Derdebetalersregeling

Wet Alfabetisch repertorium

Diabetespas

Wet Alfabetisch repertorium

Dienst geneeskundige evaluatie en controle

Wet Alfabetisch repertorium

Diploma's, certificaten en andere titels

Wet Alfabetisch repertorium

Dringende geneeskundige hulpverlening

Wet Alfabetisch repertorium

Eerstelijnsgezondheidszorg en thuisverzorging

Wet Alfabetisch repertorium

eHealth

Wet Alfabetisch repertorium

Elektronisch medisch dossier

Wet Alfabetisch repertorium

Embryo's in vitro

Wet Alfabetisch repertorium

Erelonen voor deskundigen

Wet Alfabetisch repertorium

Erkenning artsen – 06/04/2017

Wet Alfabetisch repertorium

Esthetische heelkunde

Wet Alfabetisch repertorium

Euthanasie

Wet Alfabetisch repertorium

Experimenten op de menselijke persoon

Wet Alfabetisch repertorium

Financiële middelen

Wet Alfabetisch repertorium

Forfaitaire honoraria

Wet Alfabetisch repertorium

Forfaitaire honoraria inzake pediatrie

Wet Alfabetisch repertorium

Geneesmiddelen

Wet Alfabetisch repertorium

Gespecialiseerde spoed

Wet Alfabetisch repertorium

Getuigschriften

Wet Alfabetisch repertorium

Gezondheidsbeleid van de Vlaams Overheid

Wet Alfabetisch repertorium

Gezondheidswet 27 april 2005

Wet Alfabetisch repertorium

Gezondheidszorg

Wet Alfabetisch repertorium

Gezondheidszorgberoepen KB nr 78

Wet Alfabetisch repertorium

Globaal medisch dossier

Wet Alfabetisch repertorium

Groepspraktijk

Wet Alfabetisch repertorium

Hemodialyse

Wet Alfabetisch repertorium

Honorariasupplementen

Wet Alfabetisch repertorium

Hoofdgeneesheer - Geneesheer-diensthoofd

Wet Alfabetisch repertorium

Hoofdverpleegkundige

Wet Alfabetisch repertorium

Huisartsenkringen

Wet Alfabetisch repertorium

Huisartsenwachtposten

Wet Alfabetisch repertorium

Impulsfonds huisartsengeneeskunde

Wet Alfabetisch repertorium

Instellingen bijzondere wet tot hervorming

Wet Alfabetisch repertorium

Intensieve zorg

Wet Alfabetisch repertorium

Ioniserende stralingen

Wet Alfabetisch repertorium

Kinderen - zorgprogramma

Wet Alfabetisch repertorium

Klinische biologie

Wet Alfabetisch repertorium

Kruispuntbank sociale zekerheid

Wet Alfabetisch repertorium

Laboratoria

Wet Alfabetisch repertorium

Lokale kwaliteitsgroepen

Wet Alfabetisch repertorium

Magnetische resonantie tomograaf

Wet Alfabetisch repertorium

Maximumfactuur

Wet Alfabetisch repertorium

Medico-Mut -- Huishoudelijk reglement

Wet Alfabetisch repertorium

Medisch aanbod - planning

Wet Alfabetisch repertorium

Medisch begeleide voortplanting

Wet Alfabetisch repertorium

Medisch dossier

Wet Alfabetisch repertorium

Medische raad: wetgeving

Wet Alfabetisch repertorium

Medische verkiezingen

Wet Alfabetisch repertorium

Mexicaanse griep

Wet Alfabetisch repertorium

Minimale klinische gegevens

Wet Alfabetisch repertorium

Mobiele urgentiegroep (MUG)

Wet Alfabetisch repertorium

Neonatale zorg

Wet Alfabetisch repertorium

Nucleaire geneeskunde

Wet Alfabetisch repertorium

Ombudsfunctie

Wet Alfabetisch repertorium

Oncologie

Wet Alfabetisch repertorium

Opnameverklaring

Wet Alfabetisch repertorium

Orde der geneesheren KB nr 79 (KB 10/11/1967)

Wet Alfabetisch repertorium

Orgaan- en weefseltransplantatie

Wet Alfabetisch repertorium

Palliatieve zorg

Wet Alfabetisch repertorium

Patiënten

Wet Alfabetisch repertorium

Patiëntenrechten

Wet Alfabetisch repertorium

Pediatrie

Wet Alfabetisch repertorium

Pediatrische liaison

Wet Alfabetisch repertorium

Psychiatrische ziekenhuizen

Wet Alfabetisch repertorium

Psycholoog

Wet Alfabetisch repertorium

Radiotherapie

Wet Alfabetisch repertorium

Referentiebedragen

Wet Alfabetisch repertorium

Regeling geestelijke gezondheidszorgberoepen

Wet Alfabetisch repertorium

Remgeld

Wet Alfabetisch repertorium

Reproductieve geneeskunde

Wet Alfabetisch repertorium

Respiratoir Syncytiaal Virusinfectie

Wet Alfabetisch repertorium

Revalidatieverstrekkingen

Wet Alfabetisch repertorium

Sociale voordelen voor sommige geneesheren

Wet Alfabetisch repertorium

Spoedgevallen

Wet Alfabetisch repertorium

Supplementen

Wet Alfabetisch repertorium

Syndroom van Sjörgen

Wet Alfabetisch repertorium

Tegemoetkoming bij thuisverpleging

Wet Alfabetisch repertorium

Thuisverzorging en eerstelijnsgezondheidszorg

Wet Alfabetisch repertorium

Transplantatiecentrum (normen)

Wet Alfabetisch repertorium

Uitoefening van het beroep – 16/05/2019

Wet Alfabetisch repertorium

Urgentie-geneeskunde

Wet Alfabetisch repertorium

Verpleegkundig departement

Wet Alfabetisch repertorium

Verpleegkundige verstrekkingen

Wet Alfabetisch repertorium

Vroedvrouwen

Wet Alfabetisch repertorium

Zeldzame ziekten (expertisecentra)

Wet Alfabetisch repertorium

Zelfstandigen en leden kloostergemeenschap

Wet Alfabetisch repertorium

Ziekenhuisapotheek

Wet Alfabetisch repertorium

Ziekenhuisbloedbank

Wet Alfabetisch repertorium

Ziekenhuisdiensten

Wet Alfabetisch repertorium

Ziekenhuisfuncties

Wet Alfabetisch repertorium

Ziekenhuizen

Wet Alfabetisch repertorium

Ziekenhuizen - Afdelingen

Wet Alfabetisch repertorium

Ziekenhuizen - Associatie

Wet Alfabetisch repertorium

Ziekenhuizen - Financiering

Wet Alfabetisch repertorium

Ziekenhuizen - Groeperingen en fusies

Wet Alfabetisch repertorium

Ziekenhuizen - Kwalitatieve toetsing

Wet Alfabetisch repertorium

Ziekteverzekering (ZIV) - Wet 14-07-1994

Wet Alfabetisch repertorium

Zorgprogramma's

Wet Alfabetisch repertorium

Zorgregio's

Wet Alfabetisch repertorium

Zorgtrajecten

Wet Alfabetisch repertorium

Zwangerschapsafbreking

Wet Alfabetisch repertorium

Zware medische apparatuur

BVAS - Brussel Conseil d’administration

Composition actuelle – 06/07/2015

BVAS - Brussel Publications

Newsletters – 28/03/2017

BVAS - Brussel Beheerders ruimte

Calendrier des réunions – 04/07/2018

BVAS - Brussel Beheerders ruimte

Conseils d'administration 2016-2019

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

April - september 2018 – 01/10/2018

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Januari-februari-maart 2018 – 10/04/2018

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Oktober-november-december 2017 – 23/01/2018

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Juli - augustus - september 2017 – 10/10/2017

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

April - mei - juni 2017 – 10/10/2017

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Januari - Februari - Maart 2017 – 03/04/2017

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Periode oktober – november – december 2016 – 05/02/2017

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Juli - augustus - september 2016 – 04/10/2016

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

April - Mei - Juni 2016 – 04/07/2016

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Januari - Februari - Maart 2016 – 05/04/2016

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

OPINIESTUK DR. MARCEL DE CLERCQ, HUISARTS – 29/02/2016

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Juli - augustus - september 2015 – 03/10/2015

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

April – mei – juni 2015 – 07/07/2015

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Januari - februari - maart 2015 – 02/04/2015

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Oktober – november – december 2014 – 20/01/2015

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Juli - augustus - september 2014 – 01/10/2014

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

07/14 Nieuw financieringsmodel voor de ziekenhuizen - Oprichting van huisartsenwachtposten - Eisenkader voor de internistische patiënt – 01/07/2014

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

03/14 Medische verkiezingen – 22/03/2014

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

01/14 Urgenties vervolg – 18/01/2014

Chambre syndicale du Hainaut,de Namur et du Brabant Wallon Rapports d'activité

Rapport sur l'activité de la Chambre en 2020

Info voor alle artsen Zoekertjes

De Iris Ziekenhuizen Zuid werven aan – 21/06/2021

Info voor alle artsen Arts in nood

Onze steun aan het welzijnsaanbod voor zorgverleners – 25/03/2021

Info voor alle artsen Arts in nood

Agressie tegenover artsen – 09/04/2019

Info voor alle artsen Arts in nood

Online platform – 10/11/2016

Info voor alle artsen Belastingaangifte

Papieren belastingaangifte – 27/06/2019

Info voor alle artsen Belastingaangifte

Aangifte personenbelasting – 18/06/2019

Info voor alle artsen Belastingaangifte

Maandelijks € 500 bijverdienen 15/07/18 – 23/07/2018

Info voor alle artsen Belastingaangifte

Forfaitair bedrag kilometervergoeding – 15/07/2017

Info voor alle artsen Belastingaangifte

Nieuwe regels kostendelende vereniging - wijziging – 31/01/2017

BTW

Info voor alle artsen BTW

Samenwerkingsverbanden in de medische sector – 09/01/2020

Info voor alle artsen BTW

Btw esthetische behandelingen – 03/06/2016

Info voor alle artsen BTW

Btw esthetiek FAQ – 04/08/2016

Info voor alle artsen BTW

Btw-klantenlisting – 18/09/2016

Info voor alle artsen BTW

Voorschotten btw – 30/03/2017

Info voor alle artsen BTW

BTW bestuurdersvergoeding – 22/12/2015

Info voor alle artsen Chronische zieken

Terugbetaling van pijnstillers voor chronische pijnpatiënten – 23/12/2020

Info voor alle artsen Chronische zieken

1 Belg op de 4 is chronisch ziek, investeren in preventie is een must! – 25/11/2020

Info voor alle artsen Chronische zieken

Zorgtrajecten – 15/03/2019

Info voor alle artsen Chronische zieken

Chronisch zieken: Gepersonaliseerde follow-up door een huisapotheker – 16/11/2017

Info voor alle artsen Cybercriminaliteit

safeonweb.be – 09/03/2019

Info voor alle artsen Cybercriminaliteit

Cyberveiligheid – 03/10/2018

Info voor alle artsen Cybercriminaliteit

Cryptojacking – 28/08/2018

Info voor alle artsen eGezondheid

Mijngezondheid.be: – 08/04/2021

Info voor alle artsen eGezondheid

Actieplan 2019-2021: 1ste stap – 14/03/2019

Info voor alle artsen eGezondheid

Actieplan 2019-2021: 2de stap – 25/07/2019

Info voor alle artsen eGezondheid

Actieplan 2019-2021: nieuwe stap met eHealthMonitor

Info voor alle artsen eGezondheid

"Mijngezondheid" – 11/05/2018

Info voor alle artsen eGezondheid

Uitwissiling van gegevens – 15/05/2018

Info voor alle artsen Elektronisch medisch dossier

Toegang tot EMD door de patiënt – 28/05/2018

Info voor alle artsen Elektronisch medisch dossier

Registreren van Zorgtrajecten: overzicht per EMD-pakket – 06/12/2017

Info voor alle artsen Ernstige besmettelijke ziekten

Mogelijkheid van overbrenging

Info voor alle artsen Euthanasie

Nieuwe registratiedocumenten – 04/03/2021

Info voor alle artsen Euthanasie

Cijfers van 2020 – 03/03/2021

Info voor alle artsen GDPR

Modeldocumenten

Info voor alle artsen GDPR

STAP 1 – 03/10/2018

Info voor alle artsen GDPR

STAP 2 – 03/10/2018

Info voor alle artsen GDPR

STAP 3 – 03/10/2018

Info voor alle artsen GDPR

STAP 4 – 03/10/2018

Info voor alle artsen GDPR

STAP 5 – 04/10/2018

Info voor alle artsen GDPR

STAP 6 – 04/10/2018

Info voor alle artsen GDPR

STAP 7 – 04/10/2018

Info voor alle artsen GDPR

STAP 8 – 04/10/2018

Info voor alle artsen GDPR

STAP 9 – 04/10/2018

Info voor alle artsen GDPR

STAP 10 – 04/10/2018

Info voor alle artsen GDPR

GDPR volgens RIZIV – 26/09/2018

Info voor alle artsen GDPR

GDPR en Orde – 25/05/2018

Info voor alle artsen GDPR

GDPR: pas op voor frauduleuze praktijken! – 08/07/2019

Info voor alle artsen Getuigschrift voor verstrekte hulp

Getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken – 11/12/2018

Info voor alle artsen Getuigschrift voor verstrekte hulp

Elektronisch bewijsstuk – 26/10/2017

Info voor alle artsen Getuigschrift voor verstrekte hulp

Hoe zorg aanrekenen: Bijwerking RIZIV-richtlijnen – 16/02/2016

Info voor alle artsen Gezondheidsapps

mhealthbelgium.be – 28/01/2019

Info voor alle artsen Gezondheidsapps

vaccinnet.be – 07/11/2018

Info voor alle artsen Gezondheidsgegevens

Gezondheidsgegevens raadplegen via Patient HealthViewer – 06/01/2014

Info voor alle artsen Insolventiewet-ondernemingen

Krachtlijnen nieuwe wet (11/08/17)

Info voor alle artsen Insolventiewet-ondernemingen

Advies Orde der artsen – 01/05/2018

KBO

Info voor alle artsen KBO

Instructies voor de (magnetische of elektronische) facturatie – 16/12/2020

Info voor alle artsen KBO

Verplichte inschrijving – 25/04/2019

Info voor alle artsen Maximumfactuur

Berekening – 13/01/2021

Info voor alle artsen Medisch aanbod

Recente cijfers – 25/09/2019

Info voor alle artsen Medisch aanbod

Buitenlandse artsen

Info voor alle artsen Medisch aanbod

Artsenquota – 28/05/2019

Info voor alle artsen Medisch aanbod

Jaar 2013 – 17/11/2013

Info voor alle artsen Medische beeldvorming

Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes! – 22/05/2015

Info voor alle artsen Medische beeldvorming

Substitutierecht voor radiologen – 01/04/2014

Info voor alle artsen Medische beeldvorming

Voorschrijven van onderzoeken – 12/02/2015

Info voor alle artsen Medische vennootschappen

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – 25/04/2019

Info voor alle artsen Medische vennootschappen

Bijdrage ten laste van de vennootschappe – 07/05/2015

Info voor alle artsen Muziek in de wachtzaal

SABAM – 24/07/2019

Info voor alle artsen Noodsituaties

Nieuwe app 112 BE – 28/06/2017

Info voor alle artsen Patiëntenrechten

Vaderschaps- of geboorteverlof voor werknemers – 16/12/2020

Info voor alle artsen Patiëntenrechten

Informatieplichten van de arts – 08/08/2019

Info voor alle artsen Patiëntenrechten

Wetgeving – 05/09/2014

Info voor alle artsen Patiëntenrechten

Geïnformeerde toestemming – 22/05/2015

Info voor alle artsen Patiëntenrechten

Geluidsopname – 12/05/2017

Info voor alle artsen Patiëntenrechten

Federale ombudsdienst – 05/09/2014

Info voor alle artsen Patiëntenrechten

www.patientrights.be – 12/05/2016

Info voor alle artsen Reclame

Reclamerontseling bij artsen – 08/01/2015

Info voor alle artsen Sociale bijdragen & ziekenfonds

Uw sociaal statuut online beheren – 24/02/2021

Info voor alle artsen Vaardigheid

Doelmatigheid in de gezondheidszorg – 22/04/2021

Info voor alle artsen Vaardigheid

Kwaliteitsvolle praktijkvoering – 16/05/2019

Info voor alle artsen Vaccinatie

Update basisvaccinatie-schema – 17/06/2021

Info voor alle artsen Vaccinatie

Uitbreiding terugbetaling vaccinatie seizoensgriep – 07/10/2020

Info voor alle artsen Vaccinatie

Papillomavirus – 24/01/2020

Info voor alle artsen Vaccinatie

WHO – 18/09/2019

Info voor alle artsen Vaccinatie

Mazelen – 08/05/2019

Info voor alle artsen Vaccinatie

Campagne griepvaccinatie – 21/11/2019

Info voor alle artsen Vaccinatie

Reizen en vaccinaties – 19/05/2019

Info voor alle artsen Websites

e-Reputatie - Evaluatie van artsen op onlineplatforms – 26/12/2019

Info voor alle artsen Websites

MyRiziv – 25/04/2019

Info voor alle artsen Websites

TekenNet – 08/05/2019

Info voor alle artsen Websites

www.mantelzorgers.be – 21/06/2018

Info voor alle artsen Websites

Mijngezondheid – 05/06/2019

Info voor alle artsen Websites

stressburnout.belgie.be – 01/05/2019

Info voor alle artsen Websites

Check je vaccinaties – 23/04/2019

Info voor alle artsen Websites

Behandeling van ADHD – 14/09/2018

Info voor alle artsen Zelfstandigen

Carensperiode – 04/07/2019

Info voor alle artsen Zelfstandigen

Vaderschapsverlof – 07/05/2019

Info voor alle artsen Zelfstandigen

Moederschapsuitkeringen – 28/02/2019

Info voor alle artsen Zorgverleners

Facturatiegegevens – 20/06/2019

Info voor alle artsen Zorgverleners

Aantal individuele zorgverleners – 18/02/2021

Startende artsen Dubbele cohorte in 2018

Dubbele cohorte: alles wat u moet weten – 15/04/2018

Startende artsen Dubbele cohorte in 2018

Vergeet ook niet: aanvraag uitbreiding stagecapaciteit tot 30 april 2018 mogelijk – 15/04/2018

Startende artsen Dubbele cohorte in 2018

Dubbele cohorte: zo kunnen stagemeesters meer erkende stageplaatsen aanvragen – 25/02/2018

Startende artsen Dubbele cohorte in 2018

BVAS tevreden over versoepeling aantal stageplaatsen. – 15/02/2018

Startende artsen De eerste stappen

Mag ik als startend arts reclame maken voor mijn praktijk? – 08/02/2018

Huisartsen Beschikbaarheidshonoraria

Premie praktijkondersteuning huisartsen 2015: beschikbaarheidshonoraria – 08/12/2015

Huisartsen Burn out

'Zorgpad burn-out'

Huisartsen Derdebetaler

Huisartsenkring stelt AADM/Domus Medica in vraag – 21/01/2016

Huisartsen Derdebetaler

Verplichte DBR vanaf 1 oktober 2015: de meest gestelde vragen – 01/10/2015

Huisartsen Derdebetaler

Verplichte derdebetalersregeling vanaf 1 oktober 2015 – 30/09/2015

Huisartsen Derdebetaler

Open brief aan de patiënten – 17/07/2015

Huisartsen Derdebetaler

Toepassing voor patiënt “statuut chronisch aandoening" – 12/02/2015

Huisartsen Derdebetaler

Sociale derdebetaler – 12/02/2015

Huisartsen Derdebetaler

Affiche en flyer met informatie voor uw patiënten – 17/06/2015

Huisartsen Derdebetaler

20/06/14 Regeling derde betaler: BVAS standpunt – 20/06/2014

Huisartsen Eerstelijnszorg in Vlaanderen

19 maart 2019: leer- en deeldag – 24/01/2019

Huisartsen Eerstelijnszorg in Vlaanderen

Eénlijn.be – 07/11/2018

Huisartsen Eerstelijnszorg in Vlaanderen

Hervorming eerstelijn – 18/07/2019

Huisartsen Eerstelijnszorg in Vlaanderen

Visietekst Eerstelijnszorg VAS – 18/02/2017

Huisartsen Eerstelijnszorg in Vlaanderen

Conferentie 'Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen' – 18/02/2017

Huisartsen eHealth

Software - Toegang tot de medische dossiers – 26/12/2019

Huisartsen eHealth

E-Gezondheid en geïntegreerde praktijkpremie – 31/12/2017

Huisartsen eHealth

eHealthBox

Huisartsen eHealth

Erkende softwarepakketten voor huisartsen: online tool – 06/11/2019

Huisartsen eHealth

Study 2018 – 05/06/2019

Huisartsen Enquêtes & bevragingen

REMEDI-project

Huisartsen Enquêtes & bevragingen

VUB-studie – 18/07/2019

Huisartsen Enquêtes & bevragingen

VIAS enquête: Rijgeschiktheid van de patiënten – 28/02/2019

Huisartsen Enquêtes & bevragingen

Europees onderzoek naar het gebruik van eHealth bij de huisartsen – 15/03/2018

Huisartsen Erkenning

Erkenningscriteria huisartsen versoepeld in 2016 – 02/01/2016

Huisartsen Erkenning

Algemene voorwaarden

Huisartsen Geïntegreerde praktijkpremie

Toelichting bij de voorwaarden – 20/02/2020

Huisartsen Geïntegreerde praktijkpremie

Geïntegreerde praktijkpremie 2020 – 25/03/2021

Huisartsen Geïntegreerde praktijkpremie

Info over de premie – 03/09/2020

Huisartsen Gezond leven

Bewegen Op Verwijzing – 21/10/2018

Huisartsen Globaal medisch dossier

Verplicht gebruik elektronisch medisch dossier (EMD) – 14/01/2021

Huisartsen Globaal medisch dossier

Automatische verlenging GMD zonder contact – 02/09/2020

Huisartsen Globaal medisch dossier

Deadline 30 september voor automatische GMD-verlenging! – 16/09/2020

Huisartsen Globaal medisch dossier

Chronische aandoening – 25/08/2016

Huisartsen Globaal medisch dossier

Goed gebruik – 26/02/2015

Huisartsen Globaal medisch dossier

Remgeld – 01/10/2013

Huisartsen Globaal medisch dossier

Beheer via MyCareNet (eGMD) – 11/04/2015

Huisartsen Globaal medisch dossier

GMD-honoraria – 28/03/2019

Huisartsen Globaal medisch dossier

Preventiemodule – 12/02/2014

Huisartsen Huisartsengroepering

Registreren – 04/07/2019

Huisartsen Impulseo

Impulsfonds – 30/07/2020

Huisartsen Impulseo

Aanvraagformulieren Impulseo – 15/06/2020

Huisartsen Impulseo

Impulseo 2019 – 09/01/2020

Huisartsen Impulseo

Gemeenten opzoeken – 05/12/2019

Huisartsen Impulseo

Deadline Impulseo nadert – 27/06/2019

Huisartsen Impulseo

Premie en sociale bijdragen – 25/08/2016

Huisartsen Individuele activiteitenverslagen en feedback

Feedback over de huisartsenpraktijken – 20/02/2020

Huisartsen Individuele activiteitenverslagen en feedback

2019 – 01/07/2019

Huisartsen Individuele activiteitenverslagen en feedback

2016 – 05/07/2019

Huisartsen Individuele activiteitenverslagen en feedback

2013 – 13/09/2015

Huisartsen LOK's

2015 - Gegevens 2013 – 13/09/2015

Huisartsen LOK's

2013 - Gegevens 2011 – 12/02/2015

Huisartsen Omzendbrieven - RIZIV

Post-expositie profylaxe (PEP) – 27/06/2017

Huisartsen Personen met een handicap

Enquête van FOD Sociale Zekerheid – 16/05/2018

Huisartsen Tele-expertise

Proefproject RIZIV: tele-expertise dermatologie – 18/03/2021

Huisartsen Zorgtrajecten

Wijzigingen in de regelgeving vanaf 01/05/2018 – 15/05/2018

Huisartsen Zorgtrajecten

Diabetespatiënt zonder zorgtraject – 12/03/2016

Huisartsen Zorgtrajecten

Diabetes type 2 – 12/02/2015

Huisartsen Zorgtrajecten

Zorgtrajecten – 15/09/2013

Huisartsen Zorgtrajecten

Rol van de huisarts en voordelen – 12/02/2015

Huisartsen Zorgtrajecten

Heropstarten van een zorgtraject – 02/12/2013

Huisartsen Zorgtrajecten

Nierinsufficiëntie – 12/02/2015

Huisartsen Zorgtrajecten

Wetgeving – 15/09/2013

Artsen-specialisten Beschikbaarheidshonorarium

Beschikbaarheidshonoraria voor artsen-specialisten: update webtoepassing – 16/03/2017

Artsen-specialisten Btw op esthetische behandelingen

Btw op esthetische ingrepen en behandelingen – 06/06/2016

Artsen-specialisten Btw op esthetische behandelingen

Btw esthetiek : Antwoorden op vragen (FAQ) – 04/08/2016

Artsen-specialisten Btw op esthetische behandelingen

Kleine onderneming? Voortaan moet u mogelijk geen btw-klantenlisting meer indienen. – 18/09/2016

Artsen-specialisten Geneesmiddelen

RIZIV-feedback over het ambulant voorschrijven – 18/12/2019

Artsen-specialisten Klinische genetica

Nieuwe erkenning voor arts-specialist in de klinische genetica – 07/06/2017

Artsen-specialisten Laboratoria

Onco: moleculaire biologie – 28/05/2018

Artsen-specialisten Laboratoria

Labo terugbetalingsvoorwaarden – 30/03/2017

Artsen-specialisten Laboratoria

Omzendbrieven aan de laboratoria – 26/04/2018

Artsen-specialisten Laboratoria

Technoloog – 15/09/2015

Artsen-specialisten Laboratoria

Lijst actieve labo en verstrekkingen

Artsen-specialisten Medische beeldvorming

Voorschrijven van onderzoeken medische beeldvorming – 12/02/2015

Artsen-specialisten Medische beeldvorming

Substitutierecht voor radiologen vanaf 01/04/2014 – 01/04/2014

Artsen-specialisten Medische beeldvorming

Technoloog medische beeldvorming of medisch laboratoriumtechnoloog – 15/09/2015

Artsen-specialisten Medische beeldvorming

Geografisch overzicht van toestellen voor medische beeldvorming – 07/04/2018

Artsen-specialisten Pediatrie

Memorandum pediatrie – 15/06/2017

Artsen-specialisten Permanentiehonoraria

Permanentiehonoraria voor pediaters – 16/03/2017

Artsen-specialisten Psychiatrie

Project 107: voortgangsverslag – 08/03/2018

Artsen-specialisten Raadplegingen

Vereenvoudiging remgeld bij consultatie 01/01/15 – 08/01/2014

Artsen-specialisten Reumatologen: TARDIS

TARDIS: klachtbrief van reumatologen – 15/06/2017

Artsen-specialisten Spoedgevallenzorg

Verlenging overgangsmaatregelen gespecialiseerde spoedgevallenzorg – 24/05/2017

Artsen-specialisten Stagemeester /stagedienst

Vergoeding voor de stagemeesters – 27/08/2020

Artsen-specialisten Stagemeester /stagedienst

Vergoeding niet-universitaire stagemeesters

Artsen-specialisten Verzorging

Gespecialiseerde centra : Prematuur geboren kinderen – 28/03/2015

Artsen-specialisten Verzorging

Limitatieve lijsten van tests

Artsen-specialisten Zorgtrajecten

Wijzigingen in de regelgeving vanaf 01/05/2018

Artsen-specialisten Zorgtrajecten

Rol van de arts-specialist en voordelen van de zorgtrajecten – 12/02/2015

Artsen-specialisten Zorgtrajecten

Diabetes type 2

Artsen-specialisten Zorgtrajecten

Nierinsufficiëntie

Artsen-specialisten Zorgtrajecten

FAQ artsen

Artsen in einde loopbaan Sociaal statuut bij eindeloopbaan

Médecins conventionnés de plus de 65 ans - Statut social INAMI – 08/08/2014

Andere beroepen in de gezondheidszorg Bandagisten en orthopedisten

Maatwerk reglementaring – 13/06/2019

Andere beroepen in de gezondheidszorg Beoefenaars van de verpleegkunde

Verpleegkundig specialist – 19/11/2018

Andere beroepen in de gezondheidszorg Beoefenaars van de verpleegkunde

Bijzondere beroepstitels – 01/07/2017

Andere beroepen in de gezondheidszorg Beoefenaars van de verpleegkunde

Vaccineren – 29/04/2018

Andere beroepen in de gezondheidszorg Kinesitherapeuten

Recente cijfers – 25/09/2019

Andere beroepen in de gezondheidszorg Kinesitherapeuten

Nomenclatuur

Andere beroepen in de gezondheidszorg Kinesitherapeuten

Bijzondere bekwaamheden – 30/06/2017

Andere beroepen in de gezondheidszorg Orthoptist

KB beroepstitel en de kwalificatievereisten – 18/08/2017

Andere beroepen in de gezondheidszorg Psychologen

Terugbetaling zorg – 20/12/2018

Andere beroepen in de gezondheidszorg Tandartsen

Recente cijfers – 25/09/2019

Andere beroepen in de gezondheidszorg Vroedvrouwen

Prenatale zorgen – 13/09/2019

Andere beroepen in de gezondheidszorg Vroedvrouwen

Toegelaten geneesmiddelenvoorschrift – 20/09/2016

Andere beroepen in de gezondheidszorg Zorgkundigen

Uitbreiding functie – 01/08/2019

Andere beroepen in de gezondheidszorg Zorgkundigen

Lijst handelingen zorgkundigen – 21/03/2019

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Actualiteiten

Kwaliteitslabel ‘Babyvriendelijk Ziekenhuis’ 2019 – 10/01/2020

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Actualiteiten

Kwaliteitsindicatoren – 19/12/2019

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Beroertezorg

Gespecialiseerde centra – 05/02/2019

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Beroertezorg

Zorgprogramma “beroertezorg” – 20/08/2014

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Borstreconstructie

Terugbetaling van borstreconstructie met eigen weefsel – 20/09/2020

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Dagziekenhuis

Forfaits dagziekenhuis – 20/01/2019

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Dagziekenhuis

Honoraria – 04/06/2014

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Ereloon"supplementen"

Wettelijk kader – 18/08/2013

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Ereloon"supplementen"

Vragen en antwoorden – 18/08/2013

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Geriatrie

Normen zorgprogramma – 02/05/2014

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Geriatrie

Zorgprogramma geriatrische patiënt – 02/05/2014

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Hervorming financiering

Gemeenschappelijke verklaring – 27/08/2015

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Hervorming financiering

Roadmap – 24/10/2013

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Hervorming financiering

Forfaitaire honoraria – 23/06/2014

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Hervorming financiering

Hervorming op de rails – 25/05/2015

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Hervorming financiering

Stand van zaken na KCE-rapport – 02/10/2014

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Hervorming financiering

Planning van de hervorming – 25/05/2015

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Hervorming financiering

Thema’s pilootprojecten – 16/09/2015

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Hervorming financiering

KCE - Financiering ziekenhuizen – 07/12/2013

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Hervorming financiering

Reorganisatie landschap en financiering – 20/12/2018

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Hoofdarts, diensthoofden en staff

Twee nieuwe bevoegdheden voor de hoofdgeneesheer – 20/08/2014

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Laagvariabele zorg

Globaal prospectief bedrag 2021 – 05/03/2021

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Laagvariabele zorg

Laagvariabele zorg: oproep aan de medische raden – 30/01/2019

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Laagvariabele zorg

Wet en uitvoeringsbesluit – 18/12/2018

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Laagvariabele zorg

1.Basisprincipes van het nieuwe systeem – 14/01/2020

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Laagvariabele zorg

2.Welke patiënten ? – 11/11/2018

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Laagvariabele zorg

3.Op welke verstrekkingen? – 11/11/2018

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Laagvariabele zorg

4.Berekening van de bedragen ? – 11/11/2018

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Laagvariabele zorg

5.Facturatie door ziekenhuis ? – 11/11/2018

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Laagvariabele zorg

6.Ondersteuning ? Monitoring ? – 11/11/2018

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Laagvariabele zorg

Bestanden – 13/11/2018

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Laboratoria

Genexpressieprofilering (GEP)

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Laboratoria

Medidoc-labocodes – 11/04/2019

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Laboratoria

Omzendbrieven – 19/04/2018

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Laboratoria

Forfaitaire honoraria – 28/04/2018

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Laboratoria

Terugbetalingsvoorwaarden – 05/07/2019

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Laboratoria

Lijst actieve laboratoria – 25/02/2021

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Laboratoria

Onco : moleculaire biologie – 28/05/2018

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Laboratoria

Technoloog – 15/09/2015

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Oncologie

Kanker: een patiënt doorverwijzen naar een gespecialiseerd hadrontherapiecentrum (protontherapie) – 15/09/2020

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Oncologie

Oncologie - Terugbetaling met NGS – 28/05/2018

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Oncologie

Zorgprogramma oncologie – 11/11/2013

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Overeenkomst en omzendbrieven

Besparingsmaatregelen – 09/01/2014

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Overeenkomst en omzendbrieven

Rust- en verzorgingstehuizen – 10/10/2018

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Overeenkomst en omzendbrieven

Prematuren en pasgeborenen – 13/12/2017

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Overeenkomst en omzendbrieven

Actieve verbanden – 20/07/2017

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Overeenkomst en omzendbrieven

Prijs – 13/09/2018

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Overeenkomst en omzendbrieven

Pancreas- en slokdarmchirurgie – 04/07/2019

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Overeenkomst en omzendbrieven

Algemene ziekenhuizen – 25/02/2021

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Overeenkomst en omzendbrieven

Oncologisch dagziekenhuis – 06/04/2017

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Overeenkomst en omzendbrieven

Psychiatrische ziekenhuizen – 04/12/2020

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Overeenkomst en omzendbrieven

Geplaatste geïnterneerden – 19/12/2017

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Overeenkomst en omzendbrieven

MyCareNet – 14/07/2014

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Overeenkomst en omzendbrieven

Miniforfait – 29/03/2014

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Overeenkomst en omzendbrieven

Psychiatrische verzorgingstehuis

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Overeenkomst en omzendbrieven

Gipsforfait – 13/10/2013

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Overeenkomst en omzendbrieven

Farmaceutische specialiteiten – 06/10/2016

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Overeenkomst en omzendbrieven

Patiëntenfactuur – 20/07/2016

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Pediatrie

Forfait pediatrie – 29/03/2018

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Pediatrie

Overgangsmaatregel – 23/01/2014

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Pediatrie

Netwerk pediatrie – 02/05/2014

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Pediatrie

Zorgprogramma voor kinderen – 02/05/2014

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Pediatrie

Hemato-oncologie – 02/05/2014

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Referentiebedragen - RIZIV

Feedback aan de ziekenhuizen – 14/12/2013

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Referentiebedragen - RIZIV

Waar gaat het over? – 03/06/2016

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Verzorging in ziekenhuizen

Oncofreezing – 28/03/2019

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Verzorging in ziekenhuizen

Implanteerbare hartdefibrillator – 09/01/2019

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Verzorging in ziekenhuizen

Verzorging in ziekenhuizen – 21/02/2019

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Verzorging in ziekenhuizen

Slokdarmchirurgie – 21/02/2019

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Verzorging in ziekenhuizen

Pancreaschirurgie – 21/02/2019

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Ziekenhuisnetwerken

Rol van de ziekenhuizen in de (voorlopige) zorgraad – 18/07/2019

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Ziekenhuisnetwerken

Ziekenhuisnetwerken: laatste stand van zaken – 14/02/2019

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Ziekenhuisnetwerken

Oproep ziekenhuisnetwerken – 01/02/2018

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Ziekenhuisnetwerken

Interministeriele conferentie – 11/11/2018

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Ziekenhuisnetwerken

Vorming van klinische netwerken tussen de ziekenhuizen – 26/07/2018

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Zware medische apparatuur

PET scan en NMR – 09/04/2014

Ziekenhuizen en Ziekenhuisvoorzieningen Zware medische apparatuur

Hadrontherapie – 02/09/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Actualiteit - Geneesmiddelen

Drie preventieve behandelingen voor migraine terugbetaald – 03/06/2021

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Actualiteit - Geneesmiddelen

Mijngezondheid.be – 20/04/2021

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Actualiteit - Geneesmiddelen

TOP 25 - 2018 – 18/12/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Actualiteit - Geneesmiddelen

Antibiotica – 14/11/2017

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Actualiteit - Geneesmiddelen

Urinaire antispasmodica – 27/04/2017

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Actualiteit - Geneesmiddelen

RIZIV-webtoepassingen – 16/03/2017

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Actualiteit - Geneesmiddelen

Bisfosfonaten – 27/04/2017

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Actualiteit - Geneesmiddelen

Namaakgeneesmiddelen: – 24/08/2015

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Actualiteit - Geneesmiddelen

Onbeschikbaarheid geneesmiddel – 22/05/2015

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Actualiteit - Geneesmiddelen

Terugbetaling geneesmiddel – 22/04/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen "Goedkoop" voorschrijven

Goedkoop voorschrijven – 01/04/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen "Goedkoop" voorschrijven

Tarifering per eenheid – 06/04/2015

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen BCFI

01/09/2019 Wijzigingen – 11/09/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen BCFI

Nieuw e-learningplatform – 19/03/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen BCFI

Oranje driehoek – 23/08/2015

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Biosimilaire geneesmiddelen

Biosimilaire geneesmiddelen in de EU – 31/10/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Biosimilaire geneesmiddelen

Incentive buiten ziekenhuis – 07/03/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Biosimilaire geneesmiddelen

Besparingen – 20/12/2018

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Biosimilaire geneesmiddelen

Convenant – 21/02/2016

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Electronisch voorschrijven

Dematerialisatie – 04/04/2021

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Electronisch voorschrijven

Wettelijk kader – 05/12/2018

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Electronisch voorschrijven

Ambulante patiënten – 21/11/2018

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Electronisch voorschrijven

Verplicht vanaf 01/01/2020 – 30/05/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Electronisch voorschrijven

PARIS + alternatieven – 03/06/2021

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Electronisch voorschrijven

Hoe voorschrijven? – 27/10/2016

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Electronisch voorschrijven

FAQ – 31/10/2017

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen FAGG

FarmaStatus – 26/12/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen FAGG

Illegale/nagemaakte producten – 23/10/2018

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen FAGG

Geneesmiddelen via internet? – 28/10/2018

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen FAGG

Jaarverslag 2015 – 06/07/2016

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen FAGG

Jaarverslag 2016 – 30/10/2017

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen FAGG

Jaarverslag 2017 – 14/08/2018

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Farmaceutische kengetallen

Verslag - 2014 – 14/01/2016

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Farmaceutische kengetallen

Farmanetgegevens 2013 – 12/02/2015

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Farmaceutische kengetallen

Farmanetgegevens 2012 – 11/01/2014

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Implantaten-Med. hulpmiddelen

Stomamateriaal – 17/08/2020

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Implantaten-Med. hulpmiddelen

Urinaire autosondage thuis – 14/08/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Implantaten-Med. hulpmiddelen

Notificatieprocedure langdurend gebruik – 06/06/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Implantaten-Med. hulpmiddelen

Verstrekking Indiv. hulpmiddel

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Implantaten-Med. hulpmiddelen

Modaliteiten – 30/05/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Implantaten-Med. hulpmiddelen

Invasieve Implantaten – 25/02/2021

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Implantaten-Med. hulpmiddelen

FAGG – 28/03/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Implantaten-Med. hulpmiddelen

Database sIMPL

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Implantaten-Med. hulpmiddelen

Verplegingsinrichtingen ‘Lijst’ – 13/01/2021

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Implantaten-Med. hulpmiddelen

IRREQ

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Implantaten-Med. hulpmiddelen

Materiovigilantie – 22/05/2015

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Implantaten-Med. hulpmiddelen

Mucoviscidose – 20/12/2018

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Implantaten-Med. hulpmiddelen

Qermid – 14/05/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Implantaten-Med. hulpmiddelen

NIET-implanteerbare hulpmiddelen – 25/02/2021

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Implantaten-Med. hulpmiddelen

Implanteerbare defibrillator – 23/01/2020

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Implantaten-Med. hulpmiddelen

Menselijk lichaamsmateriaal – 30/05/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Medisch-farmaceutisch overleg

Overzicht van de programma’s

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Medisch-farmaceutisch overleg

Magistraal voorschrijven – 28/08/2018

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Medisch-farmaceutisch overleg

De huisapotheker – 05/07/2017

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Medisch-farmaceutisch overleg

Administratieve vereenvoudiging voor de invoering van MFO-projecten – 05/07/2017

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Medisch-farmaceutisch overleg

Kwaliteitsbevorderende programma’s – 11/03/2021

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Medisch-farmaceutisch overleg

Volgens het RIZIV – 14/07/2015

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Nieuwe geneesmiddelen

International Horizon Scanning Initiative (IHSI) – 05/12/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Recip-e

01.10.2020: geldigheidsdatum voorschrift – 29/09/2020

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Recip-e

Geldigheid van e-voorschriften: wat verandert er op 1 oktober? – 10/09/2020

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Recip-e

100 % Digitaal – 03/01/2020

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Substitutie en VOS

Verplichte substitutie – 03/11/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Substitutie en VOS

Bij onbeschikbaarheid van geneesmiddelen – 13/02/2020

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Tarifering per eenheid

Mededeling over de toepassing van tarifering per eenheid voor patiënten in woonzorgcentra – 23/02/2016

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Terugbetaling geneesmiddelen

HIV – 30/08/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Terugbetaling geneesmiddelen

Geneesmiddelen Immunoglobulines – 22/08/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Terugbetaling geneesmiddelen

Gevorderde niercelkanker – 22/08/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Terugbetaling geneesmiddelen

Hoofdstuk IV – 09/07/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Terugbetaling geneesmiddelen

Hoofdstuk VIII – 09/07/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Terugbetaling geneesmiddelen

Gepersonaliseerde geneesmiddelen – 13/02/2020

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Terugbetaling geneesmiddelen

Actieve verbandmiddelen en pijnstillers – 04/04/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Terugbetaling geneesmiddelen

Gliflozines en gliptines – 18/10/2018

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Terugbetaling geneesmiddelen

Ministeriele beslissingen en CTG – 21/02/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen VIDIS

Info over de geneesmiddelen van uw patiënt consulteren via MyRIZIV – 25/02/2021

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Voorschrijven geneesmiddelen

Aflevering en terugbetaling van een geneesmiddel – 03/01/2020

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Voorschrijven geneesmiddelen

Info - RIZIV: nieuwe modellen geneesmiddelenvoorschrift vanaf 01.11.2019 – 21/11/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Voorschrijven geneesmiddelen

Voor ambulante patiënten – 01/04/2019

Geneesmiddelen - Implantaten/Hulpmiddelen Voorschrijven geneesmiddelen

Stempel van de arts – 22/10/2015

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2018

Resultaat – 26/07/2018

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2018

Dringende oproep aan de collegae: ‘Word wakker!’

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2018

Video: hoe stemmen voor BVAS?

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2018

Video Medische Verkiezingen

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2018

Geef toe, U DENKT ZOALS WIJ. Onze verkiezingsfolder.

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2018

Maak kennis met onze boegbeelden

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2018

Onze eerste 5 actiepunten

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2018

Punt 6 tot 10

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2018

Punt 11 tot 15

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2018

Punt 16 tot 20

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2018

Persbericht: Medische verkiezingen starten op 7 juni – 24/04/2018

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2018

Specialisten: Wat wil u? Wat verwacht u van een artsenvereniging? – 12/04/2018

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2018

Huisartsen: Wat wil u? Wat verwacht u van een artsenvereniging? – 12/04/2018

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2014

Resultaten van de medische verkiezingen 2014 – 27/06/2014

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2014

Verkiezingsprogramma – 30/05/2014

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2014

Alle actualiteit

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2014

Het 50-puntenactieplan van de BVAS – 28/05/2014

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2014

Waarom stemmen? – 30/04/2014

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2014

Waarom stem ik voor BVAS? Getuigenissen van collega's – 06/05/2014

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2014

Instructies voor het uitbrengen van uw stem – 01/06/2014

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2014

Verkiezingen : kalender

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2014

BVAS-memorandum voor de politieke verkiezingen van 25 mei 2014 – 06/04/2014

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2014

Folder VAS Afdeling Oost- en West-Vlaanderen – 13/06/2014

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2014

Elektronische stemming mogelijk!

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2014

Begin van de procedure - Kiezerslijst

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2010

Resultaat van de Medische Verkiezingen 2010 – 13/09/2011

Medische verkiezingen Medische verkiezingen 2010

Programma 2010