Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Vanaf 01.09.2021 Opleiding seksueel geweld

Online

Seksueel geweld is een mondiaal volksgezondheidsprobleem. Zoals vooropgesteld in het Nationaal Actie Plan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld, wensen we verder te investeren in de competenties van ziekenhuispersoneel om hun zorg aan slachtoffers van seksueel geweld te verbeteren.Op vraag van de FOD Volksgezondheid organiseert de International Centre for Reproductive Health (ICRH) – Universiteit Gent een online opleiding voor zorgverleners rond seksueel geweld conform met de internationale richtlijnen (WHO, CDC,…).De opleiding heeft als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de identificatie, de behandeling en de doorverwijzing van slachtoffers van seksueel geweld.

 

Klik hier voor meer informatie.

Publicatie datum: 10/08/2021