Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Wetenschappelijke Raad

De wetenschappelijke raad :

  • is ermee belast elk wetenschappelijk aspect in verband met de verzekering voor geneeskundige verzorging en de kwaliteit van de zorgverlenig te onderzoeken
  • doet allerhande suggesties die de wetenschappelijke vooruitgang onder de beste voorwaarden inzake doelmatigheid, economie en kwaliteit binnen het bereik van de rechthebbenden van de verzekering voor geneeskundige verzorging kunnen brengen
  •  formuleert adviezen en aanbevelingen inzake de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

 

De Wetenschappelijke raad omvat momenteel volgende afdelingen:

  • Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen (CEG)
  • Comité voor advies inzake de zorgverlening ten aanzien van de chronische ziekten en specifieke aandoeningen.
Publicatie datum: 20/10/2013