Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Vernieuwing via alternatieve zorgvormen voor ouderen

Ter voorbereiding van de vergrijzing van de bevolking, de impact ervan op het gezondheidszorgsysteem en ter verbetering van de zorgkwaliteit wilt het RIZIV vernieuwen. Hiervoor doet het RIZIV een beroep op uw creativiteit en uw ervaring met patiënten, die van onschatbare waarde zijn voor de ouderen van vandaag en morgen. Het RIZIV financiert daarom alternatieve en ondersteunende zorgvormen voor ouderen in het kader van een overeenkomst en in samenwerking met de gemeenschappen en de gewesten.


De geselecteerde projecten van de eerste projectgroep zijn op 1 maart 2010 van start gegaan en de projectfase is op 31 december 2014 afgerond. Een wetenschappelijk consortium bestaande uit onderzoekers van 4 Belgische universiteiten heeft de werking van de projecten en hun resultaten bestudeerd.


U kan deze resultaten HIER raadplegen

Publicatie datum: 25/01/2018