Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Terugbetaling van de niet-invasieve prenatale test (NIPT-test)

Vanaf 1 juli 2017, kunnen alle zwangere vrouwen die dit wensen van de terugbetaling van de niet-invasieve prenatale test genieten.

Waarvoor dient de NIPT-test ?

De NIP-test is een niet-invasieve prenatale test voor het opsporen van het downsyndroom bij een foetus. Deze test wordt uitgevoerd op een bloedstaal van de moeder vanaf de 12de zwangerschapsweek.

De NIPT is een veel performantere test en zal het aantal vruchtwaterpuncties terugdringen alsook het aantal miskramen die daaruit voortvloeien.

Is er een volledige terugbetaling van de test?

De prijs van deze test is vastgesteld op 260 EUR.

De test zal volledig terugbetaald worden voor vrouwen met een voorkeurregeling. Vrouwen zonder voorkeurregeling zullen nog maximaal 8,68 EUR persoonlijk aandeel moeten betalen.

 

Bron : RIZIV

Publicatie datum: 27/07/2017

Administratieve controle

Publicatie datum: 04/10/2018

Arbeidsongeschiktheid

Kenniscentrum

BelRAI

Publicatie datum: 05/08/2018

DGEC

Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle

Fonds medische ongevallen

Publicatie datum: 22/11/2018

Gezondheidszorg in Europa

Publicatie datum: 20/06/2019

Grensarbeiders

Publicatie datum: 30/04/2019

Statistieken

Informatieblad

Publicatie datum: 06/06/2019

Medisch verbruik

Publicatie datum: 28/07/2015

Medisch verbruik vanuit geografisch perspectief in België

Observatorium patiëntenmobiliteit

Publicatie datum: 20/07/2017

Observatorium chronische ziekten

Publicatie datum: 26/06/2018