Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Overzicht van de publicaties

Deze pagina toont  de meest recente publicaties van het RIZIV. U kunt hier ook nog andere publicaties opzoeken.
Via de zoekmotor op deze pagina vindt u de webpagina’s die onze belangrijkste publicaties inleiden.
Om een meer specifieke publicatie in formaat PDF, Word, enz. terug te vinden, gebruikt u de zoekmotor in de rubriek ‘Documenten’.

Raadpleeg een overzicht van onze publicaties die online beschikbaar zijn of die u kunt bestellen.

Onze Documentatiedienst heeft ook een ruime collectie boeken en tijdschriften die u ter plaatse kunt raadplegen. Via de gemeenschappelijke catalogus van de federale bibliotheken kunt u zoeken in de collectie.

 

Hier vindt u de voornaamste publicaties voor de artsen:

Het Comité Evaluatie Medische Praktijk Geneesmiddelen organiseert 2 consensusvergaderingen per jaar om medische praktijk inzake geneesmiddelen in een sector te evalueren en aanbevelingen voor de voorschrijvers te formuleren. Methodologie en juryrapporten.

Gezondheidszorg in Europa
Daarnaast heeft het “Observatoire” ook de opdracht gekregen een elektronische nieuwsbrief op te stellen met nieuws over de gezondheidszorg uit Europa. Deze nieuwsbrief is beschikbaar op de website van het Observatoire en ook op de website van het RIZIV.
Het ‘Observatoire social européen’ (OSE) heeft de verschillende procedures in kaart gebracht op basis waarvan patiënten toegang kunnen krijgen tot zorg in het buitenland, na voorafgaande toestemming van hun Belgische verzekeringsinstelling.
Arts;Ziekenfondsen;Burger
Overzicht van de basisreglementering over geneesmiddelen in het kader van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging)

Jaarlijks publiceert het Fonds voor medische ongevallen een activiteitenverslag. Grasduin in deze verslagen.
Zorgverlener
De jaarverslagen van het Observatorium actualiseren de cijfers over de buitenlandse patiënten die naar België komen om zich te laten verzorgen in Belgische ziekenhuizen, de gevolgen voor de wachtlijsten en het zorgaanbod.
Zorgverlener;Burger
Jaarlijks publiceert de Dienst voor adminstratieve controle een activiteitenverslag. Grasduin in deze verslagen.
Zorgverlener
Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het RIZIV. Organisatie? Opdrachten? Wettelijk kader van de contacten? Inbreuken op de GVU-wetgeving? Maatregelen opgelegd bij inbreuken op de GVU-wetgeving. Procedures van de organen?
Verzorgingsinstellingen en -diensten;Ziekenfondsen;Zorgverlener
 
Publicatie datum: 16/02/2017