Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Indexatie: beschikbaarheidshonoraria voor specialisten en permanentiehonoraria voor pediaters

Op 1 januari 2017 is - zoals aangekondigd - de waarde van de beschikbaarheidshonoraria voor artsen-specialisten aangepast aan de evolutie van de waarde van het gezondheidsindexcijfer.


Vanaf dit jaar gebeurt de indexatie van de permanentiehonoraria voor pediaters ook op 1 januari en niet meer op 1 juli.

 

U kan Omzendbrief 2017/1 hier raadplegen.

Publicatie datum: 24/01/2017

Administratieve controle

Publicatie datum: 04/10/2018

Arbeidsongeschiktheid

Kenniscentrum

BelRAI

Publicatie datum: 05/08/2018

DGEC

Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle

Fonds medische ongevallen

Publicatie datum: 22/11/2018

Gezondheidszorg in Europa

Publicatie datum: 22/12/2018

Grensarbeiders

Publicatie datum: 30/10/2018

Statistieken

Informatieblad

Publicatie datum: 27/11/2018

Medisch verbruik

Publicatie datum: 28/07/2015

Medisch verbruik vanuit geografisch perspectief in België

Observatorium patiëntenmobiliteit

Publicatie datum: 20/07/2017

Observatorium chronische ziekten

Publicatie datum: 26/06/2018

OISZ

Publicatie datum: 18/10/2018

Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid

Opleiding via e-learning

Publicatie datum: 11/01/2014

Modules

Unmet Medical Need

Publicatie datum: 22/11/2016

Onbeantwoorde medische behoeften - Unmet Medical Need