Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Gezondheidszorg in Europa

Het “Observatoire social européen” (OSE - European Social Observatory) volgt, in opdracht van het RIZIV, de maatregelen en evoluties inzake gezondheidszorg op in het kader van de Europese gemeenschap. Op regelmatige tijdstippen brengt het Observatoire hierover verslag uit aan het Verzekeringscomité en de Algemene raad. 


Rapporten

Geplande geneeskundige zorg in het buitenland - Toestemmingen verleend door de Belgische ziekenfondsen

 

Nieuwsbrieven

Daarnaast heeft het “Observatoire” ook de opdracht gekregen een elektronische nieuwsbrief op te stellen met nieuws over de gezondheidszorg uit Europa.

 

Klik hier voor een overzicht van alle voorgaande nieuwsbrieven van het Observatoire social européen

 

 

Publicatie datum: 01/09/2020