Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC)

 is belast met drie opdrachten:

  • Informatie : beter informeren en sensibiliseren van de zorgverleners moet zorgen voor minder inbreuken op de wetgeving.
  • Evaluatie : de evaluatie is voornamelijk preventief. Ze bestaat erin de zorgverleners te informeren over hun praktijkvoering. Ze kan onregelmatigheden opsporen in hun praktijkvoering in het kader van de verzekering GVU. De afdeling evaluatie onderzoekt onder andere het praktijkgedrag van groepen zorgverleners die worden geselecteerd op basis van criteria zoals de beroepskwalificatie, het voorschrijf- of prestatieprofiel.
  • Controle : de Dienst heeft de opdracht om na te gaan of de geneeskundige verstrekkingen aangerekend door de individuele zorgverleners en de inrichtingen enerzijds, en de toekenning van de uitkeringen aan de verzekerden anderzijds, overeenkomstig de wettelijke bepalingen en voorwaarden gebeuren. Wat de geneeskundige verzorging betreft, voert de DGEC onderzoeken uit die kunnen leiden tot informatieve of preventieve stappen, of uitlopen in administratiefrechtelijke of strafrechtelijke procedures.

 

 

Klik HIER om de jaarverslagen van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle te raadplegen

 

Lees meer...

Publicatie datum: 05/07/2019