Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG)

Wat is de opdracht van de CTG ?

Het formuleren van voorstellen tot wijziging van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.
bv:

 • opname van nieuwe farmaceutische specialiteiten
 • wijziging van de vergoedingsvoorwaarden van bestaande farmaceutische specialiteiten
 • schrapping uit de lijst van bestaande farmaceutische specialiteiten.

Het verlenen van adviezen op vraag van de Minister van Sociale Zaken over de beleidsaspecten inzake de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten.
Het formuleren van voorstellen aan het Verzekeringscomité van interpretatieregels betreffende de vergoeding van farmaceutische specialiteiten.
 

Wat is de samenstelling van de CTG?

De CTG telt 28 leden:

 • 7 leden met een academisch mandaat aan de Belgische universiteiten
 • 8 leden, afgevaardigd door de verzekeringsinstellingen
 • 3 leden, afgevaardigd door de representatieve beroepsverenigingen van het apothekerskorps
 • 4 leden, afgevaardigd door de representatieve beroepsorganisaties van het geneesherenkorps (en 4 plaatsvervangende)

      Voor BVAS: 2 effectieve en 2 plaatsvervangende leden

 • 2 leden, afgevaardigd door de representatieve beroepsorganisaties van de geneesmiddelenindustrie
 • 1 lid, voorgedragen door de Minister van Sociale Zaken
 • 1 lid, voorgedragen door de Minister van Volksgezondheid
 • 1 lid, voorgedragen door de Minister van Economische Zaken
 • 1 lid dat de Dienst voor geneeskundige controle van het Instituut vertegenwoordigt.

 

Bron RIZIV

 

Publicatie datum: 16/05/2015