Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Orde van geneesheren

logo

De inschrijving bij de Orde van geneesheren is wettelijk verplicht voor alle artsen die de geneeskunde tijdelijk of definitief in België wensen uit te oefenen.

Gecommentarieerde code van deontologie

Publicatie datum: 14/08/2019

Wachtdienst HAIO

Publicatie datum: 20/06/2019

Advies van de Nationale raad van 25/05/2019

Versturen resultaten aan patiënt

Publicatie datum: 20/06/2019

Advies van de Nationale raad van25/05/2019

Seksueel geweld

Publicatie datum: 20/05/2019

PERSBERICHT Meldcodes - Seksueel geweld

 

Medewerkers adviserend arts

Publicatie datum: 09/05/2019

Advies van de Nationale raad van 27/04/2019

Euthanasie psychiatrische aandoening

Publicatie datum: 09/05/2019

Advies van de Nationale Raad van 27/04/2019

Toxicomanie inspecteur DGEC - RIZIV

Publicatie datum: 09/05/2019

Advies van de Nationale raad van 27/04/2019

Maximale arbeidsduur

Publicatie datum: 07/05/2019

Advies van de Nationale raad van 27/04/2019

Medische toerisme

Publicatie datum: 07/05/2019

Advies van de Nationale raad van 27/04/2019

Dossier : persoonlijke notities

Publicatie datum: 07/05/2019

Advies van de Nationale raad van 27/04/2019

AVG-GDPR : leidraad

Publicatie datum: 07/05/2019

Advies van de Nationale raad van 27/04/2019

Samenwerkingsovereenkomsten

Publicatie datum: 25/03/2019

Advies van 16 maart 2019 van de nationale raad van de Orde der artsen

 

Buitengerechtelijke bescherming – Lasthebber van een patient

Publicatie datum: 25/03/2019

Advies van 16 maart 2019 van de nationale raad van de orde der artsen

 

 

Mag een arts eigenaar zijn van een officina-apotheek?

Publicatie datum: 22/02/2019

Advies van de Nationale raad van 16/02/2019

Maagdelijkheidstesten en -getuigschriften

Publicatie datum: 22/02/2019

Advies van de Nationale raad van 16/02/2019

Opstellen van de aangifte van overlijden

Publicatie datum: 30/10/2018

Advies van de nationale raad op 20/10/2018

Voorwaarden voor een patiëntenstop in de huisartsgeneeskunde

Publicatie datum: 30/10/2018

Advies van de nationale raad op 15/09/2018

Stopzetting van praktijk - Bewaren en doorgeven van dossiers van een huisarts

Publicatie datum: 24/09/2018

Advies van de nationale raad op 15/09/2018

Aanwijzing van een psycholoog

Publicatie datum: 24/09/2018

Advies van de nationale raad op 15/09/2018

Leidraad “Contracten en vennootschappen”

Publicatie datum: 24/09/2018

Advies van de nationale raad op 15/09/2018

Simultane anesthesieën

Publicatie datum: 24/09/2018

Advies van de nationale raad op 15/09/2018

Inzage door de arts-diensthoofd in de medische dossiers van de in zijn ziekenhuisdienst behandelde patiënten

Publicatie datum: 16/07/2018

Advies van de nationale raad op 07/07/2018

Tatoeageverwijdering met behulp van een laser

Advies van de nationale Raad op 16/06/2018

Dwingende kracht van de code van medische deontologie

Advies van de nationale raad op 16/06/2018

Oprichting van een nationaal meldpunt van agressie tegen artsen

Advies van de nationale raad 21/05/2018

Aanvaarding door een arts van een schenking van een patiënt

Advies van de nationale raad 24/02/2018

Code van medische deontologie

Persbericht 03/05/2018

Wilsbekwaamheid van de patiënt – Attest

Advies van de nationale raad op 17/03/2018

Aanvaarding door een arts van een schenking van een patiënt

Publicatie datum: 05/03/2018

Advies van de nationale  raad op 24/02/2018

Weigeren van zorg voor een patiënt enkel omdat deze geen individuele kamer kiest

Publicatie datum: 05/03/2018

Advies van de nationale raad op 24/02/2018

Patiënten in illegaal verblijf – Dringende medische hulp – Terugbetaling

Publicatie datum: 05/03/2018

Advies van de nationale raad op 24/02/2018

Vermoeden van mishandeling van een kind - fotograferen van letsels door een schoolarts

Publicatie datum: 06/01/2018

Advies van de  nationale raad van 18 december 2017

Nieuwe model dixit-attesten

Publicatie datum: 27/11/2017

Advies van de nationale raad van 18 november

Raadplegingen door een specialist in de praktijkruimte van een huisarts

Publicatie datum: 26/10/2017

Advies van de nationale raad van 14 oktober

Toegang tot de röntgenbeelden door de artsen

Advies van de nationale raad van 14 oktober

Bottesten voor de leeftijdsbepaling van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)

Publicatie datum: 26/10/2017

Advies van de nationale raad van 14 oktober

Deontologische doorverwijsplicht bij weigering van toepassing van euthanasie

Publicatie datum: 29/09/2017

Advies van de nationale raad van 6 mei 2017

Verkoop van geneesmiddelen via internet

Publicatie datum: 04/07/2017

Gezamenlijk advies van de Orde der artsen, de Orde der apothekers, de Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) en van het Vlaams Patiëntenplatform i.v.m. de verkoop van geneesmiddelen via internet.


Platform ViVidoctor.com – Online teleconsultaties

Publicatie datum: 15/05/2017

Advies 06/05/2017

Tussenkomst van professor Jean-Jacques Rombouts

Publicatie datum: 16/04/2017

Overzicht 11/03/2017

Verkoop van zelftesten in apotheken

Publicatie datum: 16/04/2017

Advies 08/04/2017

Enquête: geweld tegen artsen

Publicatie datum: 06/04/2017

Cumulatie van de functies van hoofdarts en arts-diensthoofd in een ziekenhuisinstelling

Publicatie datum: 31/01/2017

Advies van de nationale raad van de Orde d.d. 21/01/2017

2016/09/17

Advies

2014/12/13 Numerus Clausus - Geneeskunde

Publicatie datum: 21/12/2014

Advies

07/07/2014 Zorg en terugbetaling aan Europese ambtenaren

Publicatie datum: 09/07/2014

Nieuws

17/05/2014 Medische attesten en verkiezingen

Publicatie datum: 18/05/2014

Persbericht

14/12/2013 Rijgeschiktheid /Artsenvennootschap

Publicatie datum: 23/12/2013

Adviezen

2013/07/13 Rijgeschiktheid - Code plichtenleer

Publicatie datum: 13/07/2013

Adviezen

2013/12/14 Nieuwe regeling voor de wachtdiensten

Publicatie datum: 23/12/2013

Persbericht

2013/09/14 Inbeslagname dossiers - Code plichtenleer

Publicatie datum: 24/11/2013

Adviezen

2013/10/26 Hervorming van de Orde

Publicatie datum: 24/11/2013

Brief aan de Minister

2013/11/16 Wapenvergunning

Publicatie datum: 24/11/2013

Advies

2013/07/13 Verzorging van naaste verwanten

Publicatie datum: 15/07/2013

Advies