Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie

31/01/2019

 

Vanaf 1 januari 2019 behoort het overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie, ten gevolge van de zesde staatshervorming, volledig tot de bevoegdheid van de deelentiteiten. Hier vindt u de instanties waartoe u zich kan richten.


Bevoegde deelentiteiten vanaf 1 januari 2019

> Voor de Vlaamse Gemeenschap : Agentschap Zorg en gezondheid

Website: https://www.zorg-en-gezondheid.be/
E-mail: geestelijkegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be

> Voor het Brussels Gewest : Iriscare

Website: http://www.iriscare.brussels/nl/iriscare-nl/
E-mail: professionelen@iriscare.brussels

> Voor de Federatie Wallonië-Brussel: Aviq

Website: https://www.aviq.be/  
E-mail: appliweb@aviq.be  
Tel.: +32(0)071 33 75 65

> Voor de Duitstalige Gemeenschap (Deutschsprachige Gemeinschaft)

Website: http://www.ostbelgienlive.be/
E-mail: cecile.crott@dgov.be
Tel.: +32(0)87 596 300

 

Oude RIZIV-reglementering, van toepassing tot 31 december 2018

 

Gedurende een overgangsperiode (van 1 juli 2014 tot 31 december 2018) zijn we de oude RIZIV-reglementering blijven uitvoeren met betrekking tot het overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie, maar in naam en voor rekening van de deelentiteiten.

 

 

 


 

14/07/2014

 

Deze regelgeving volgt de therapeutische projecten op waarin gedurende vijf jaar op experimentele wijze de functie overleg rond de patiënt ontwikkeld werd. Bovendien voorziet men vergoedingen voor de deelname aan het overleg rond de patiënt, de referentiepersoon en de organisatie en coördinatie van het overleg. Daarnaast is ook een vergoeding voorzien voor de afhandeling van de administratie en facturatie van het overleg.

 

Meer informatie vindt u hier