Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

COVID-19 Advies via de telefoon

Publicatie datum: 04/06/2020

Een specifiek honorarium gedurende de COVID 19-crisis

COVID-19 Afname stalen

Publicatie datum: 07/05/2020

Vergoeding afname stalen bij systematische PCR-testen in residentiële voorzieningen door huisartsen

COVID-19 Zorg op afstand

Publicatie datum: 02/04/2020

Algemeen overzicht

COVID-19 Nomenclatuur FAQ

Publicatie datum: 02/04/2020

COVID-19 Afdelingen, intensieve zorg, spoedgevallen

Publicatie datum: 03/06/2020

Het RIZIV past de verstrekkingen van die 3 kerndiensten aan de realiteit van de COVID-19-crisis aan

Volledige tabel

Publicatie datum: 05/01/2023

Indexatie van de tarieven voor de medische verstrekkingen vanaf 01.01.2023.

Gerechtelijke deskundigen

Publicatie datum: 20/01/2019

Erelonen en kosten (RIZIV)

Toegang tot de nomenclatuur

Publicatie datum: 29/10/2014

Bewaartermijn

Publicatie datum: 06/02/2020

Zoekmotor RIZIV

Publicatie datum: 11/11/2018

Open de webtoepassing

Stereotactische bestraling

Publicatie datum: 30/04/2020

Radiotherapie: stereotactische bestraling aanrekenen

Structurele hervorming van de nomenclatuur: huidige stand van zaken

Publicatie datum: 12/04/2022

Huidige stand van zaken: de laatste hand wordt gelegd aan fase 1. 

Doel ? Het herstructureren en aanpassen van de omschrijving van de verstrekkingen voor de verschillende activiteitensectoren. 

Fasen 2.1 en 2.2 zijn van start gegaan.

Nieuwe raadplegingscodes voor artsen-specialisten sinds 1 februari

Publicatie datum: 10/02/2022

Aangepast RIZIV-nummer voor nefrologen: nieuwe bevoegdheidscodes

Teleconsultatie

Publicatie datum: 23/06/2022

Vanaf 1 augustus, nieuwe terugbetalingsregeling voor raadplegingen op afstand.