Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Resultaat

Publicatie datum: 26/07/2018

Dringende oproep aan de collegae: ‘Word wakker!’

Dringende oproep aan de collegae: ‘Word wakker!’

Met, op maandag 18 juni, nog maar 5.000 uitgebrachte stemmen, ligt de participatiegraad voor de medische verkiezingen na de eerste vijf dagen op 10% van de kiesgerechtigde artsen. Dat is teleurstellend laag.

Werkzaamheden van de BVAS in de Technische Geneeskundige Raad in de periode 2014-2018

Werkzaamheden van de BVAS in de Technische Geneeskundige Raad in de periode 2014-2018

Het is interessant om de activiteiten van de Technische Geneeskundige Raad gedurende de afgelopen 4 jaar eens onder de loep te nemen. Ze zijn het resultaat van heel veel werk, zowel binnen de Raad zelf als in de verschillende betrokken beroepsgroepen.

Onze eerste 5 actiepunten

 1. Huisarts heeft centrale rol
 2. Medebeheer van artsen
 3. Betere veiligheid voor artsen
 4. Een kwalitatieve opleiding met verbeterd sociaal statuut
 5. Een degelijk eindeloopbaanbeleid

Punt 6 tot 10

 1. Steun aan bestaande wachtposten, maar huisartsenkringen beslissen over hun functionering en of er nog bij komen.
 2. Meer transparantie in de zorg.
 3. Informatisering ten dienste van arts en patiënt.
 4. Betaalbare software voor alle artsen.
 5. Respect voor de arts.

Punt 11 tot 15

 1. Beter evenwicht tussen werk en privé
 2. Het voorschrift beperkt tot artsen
 3. Correcte financiering voor opleiding alle artsen
 4. Oplossing voor dubbele cohorte
 5. Voor een gezondheidsbeleid dat we willen doorgeven

Punt 16 tot 20

 1. Voor een verenigde beroepsverdediging
 2. Toepassing spilindex op artsenhonoraria
 3. Vergaderen: niet langer pro deo
 4. Plaats voor de arts
 5. Voor een sterke belangenverdediging