Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Alle actualiteit

 

PERSMEDEDELING

 

SYNDICALE VERKIEZINGEN 2014

 

De artsen hebben zopas hun stem uitgebracht voor het artsensyndicaat van hun keuze.

Met 55,16% van de stemmen blijft de BVAS het grootste artsensyndicaat.

 

Ons resultaat blijft stabiel bij de artsen-specialisten maar we verliezen stemmen bij de huisartsen ten voordele van het nieuw opgekomen AAMD, dat enkel Nederlandstalige huisartsen vertegenwoordigd.

 

Dit zal resulteren in een taalkundige ongelijke vertegenwoordiging van de artsen binnen het RIZIV want er bestaat geen communautaire opdeling.

 

Een ander negatief effect is het benadrukken van de polarisatie van de beroepsverdediging tussen de huisartsen en de specialisten.

 

De BVAS is zich bewust van de noodzaak om met één enkele stem te spreken en meent dat er geen redenen zijn om onder de artsen conflicten te laten ontstaan.

 

De BVAS blijft openstaan voor dialoog maar wel zonder zijn principes te verloochenen met name het bevorderen van de kwaliteit van de zorgen met respect voor de ethische waarden zoals het medisch beroepsgeheim, de vrije keuze door de patiënt van zijn arts, de onafhankelijkheid van de artsen en het recht van de patiënten om de beste zorgen te kunnen verkrijgen zonder rantsoenering.

 

De BVAS zal de verworvenheden van het akkoordensysteem blijven beschermen, maar dan wel binnen een evenwichtig kader tussen de medische partners en de ziekenfondsen.

 

Het Bureau van de BVAS zal de bevindingen en de gevolgen van deze stembusgang evalueren.

 

Dr. R. LEMYE

Voorzitter

27 juni 2014

 

 

Klik hier om de vergelijkende tabel 1998/2002/2006/2010/2014 te raadplegen

 


"Samen voor de toekomst"

Publicatie datum: 30/05/2014

Openbrief