Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Verplichte inschrijving

Iedere zelfstandige, iedere rechtspersoon en iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid (zoals maatschappen) uiterlijk op 30 april 2019 in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) moeten zijn ingeschreven

Sinds 1 november 2018 moeten nieuwe maatschappen zich inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Bestaande maatschappen kregen een overgangsperiode van zes maanden. Dit betekent dat maatschappen die reeds vóór 1 november 2018 bestaan, zich uiterlijk op 30 april 2019 via een erkend ondernemingsloket moeten laten inschrijven.

We geven u ook graag mee dat zelfs al zijn de vennoten elk individueel reeds ingeschreven in de KBO (en bezitten zij elk afzonderlijk een ondernemingsnummer), dan nog moet ook de maatschap zelf worden ingeschreven.

 

Meer informatie HIER

 

Publicatie datum : 25/04/2019


01/11/2018 Inschrijvingsplicht voor maatschappen


Door de hervorming van het ondernemingsrecht moeten maatschappen zich vanaf 1 november 2018 inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Zowel nieuwe maatschappen opgericht na 1 november 2018 als bestaande maatschappen moeten zich bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) inschrijven.

Bestaande maatschappen krijgen een overgangsperiode van zes maanden. Dit betekent dat maatschappen die reeds voor 1 november 2018 bestaan, zich uiterlijk op 30 april 2019 via een erkend ondernemingsloket moeten laten inschrijven.

Deze overgangstermijn geldt echter niet voor maatschappen die na 1 november 2018 worden opgericht.

De nieuwe maatschap moet zich dan voor de aanvang van zijn activiteiten inschrijven in de KBO. We geven u ook graag mee dat zelfs al zijn de vennoten elk individueel reeds ingeschreven in de KBO (en bezitten zij elk afzonderlijk een ondernemingsnummer), dan nog moet ook de maatschap zelf worden ingeschreven.


Meer informatie hierover vindt u hier bij Liantis.

 


 

De inschrijving van uw zelfstandige activiteit wordt vaak aanzien als een formaliteit, maar onderschat het belang van een juiste inschrijving niet. Het kan u een hoop vervelende situaties besparen. Zenito lijst dit even voor u op.

Waarvoor is dit zo belangrijk?

Vermijd problemen met onbetaalde facturen
Wanneer uw onderneming niet correct is ingeschreven, kan u geen rechtsvordering instellen. De rechtbank zal deze immers onontvankelijk verklaren en uw eis dus sowieso afwijzen. 

Geniet van premies of subsidies 
Komt u in aanmerking voor bepaalde premies of subsidies? Zowel de Federale als de Vlaamse Overheid steunen op verschillende manieren starters en ondernemers. Zijn uw gegevens in de KBO echter foutief of onvolledig, dan kan u hierop geen aanspraak maken. 

Betaal niet te veel!
Een gebrekkige of onjuiste inschrijving kan niet alleen leiden tot het betalen van onnodige belastingen, maar ook tot verworpen beroepskosten of de weigering van bepaalde bijdrageverminderingen indien respectievelijk de activiteit en/of de vestigingseenheid van de onderneming niet correct werd geregistreerd. 

Voorkom extra controles 
Wanneer bleek dat uw inschrijving niet in orde was, loopt u het risico op verdere controles, zoals van de Economische Inspectie. Dit neemt kostbare tijd in beslag, want u zal misschien bijkomende vragen moeten beantwoorden, bewijsstukken opvissen… 

Vermijd geldboetes
Een onvolledige of foutieve inschrijving kan u uiteindelijk zeer zuur opbreken met geldboetes tot € 10.000. Gelukkig gebeurt dit niet meteen. U zal eerst per brief verzocht worden om uw inschrijving binnen de 30 dagen aan te passen.

KBO-nummer is noodzakelijk voor verstrekte hulp

Sinds 1 juli heeft u als zorgverlener een KBO-nummer nodig om getuigschriften voor verstrekte hulp te bestellen bij bpost (www.medattest.be).
U moet dat KBO-nummer ook vermelden in het deel ‘Ontvangstbewijs’ van het getuigschrift.

Afhankelijk van het geval gaat het om het KBO-nummer van :

u als zorgverlener, als u uw activiteit uitoefent als natuurlijke persoon en u de verstrekking voor eigen rekening verricht

de verzorgingsinstelling, als u de verstrekking verricht voor rekening van die instelling

uw vennootschap, als u de verstrekking verricht voor rekening van uw eigen vennootschap.

Het KBO-nummer moet u echter enkel vermelden wanneer u de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp gebruikt.

Waar moet u op letten?

Als u uw gegevens in de KBO controleert,  let dan vooral op de volgende gegevens:

Algemene gegevens:
Zijn de algemene gegevens correct vermeld: naam van de hoedanigheid, naam, adres, etc

Aanwezigheid en startdatum van een niet-commerciële hoedanigheid:
Bent u effectief ingeschreven als niet-commerciële hoedanigheid, en is de startdatum correct vermeld

Aanwezigheid van een vestigingseenheid (aantal moet minstens 1 zijn):
Elke hoedanigheid heeft minstens 1 vestiging, m.n. de hoofdzetel. In dat geval checkt u of het adres van de vestigingseenheid overeenkomt met die van de hoofdzetel. Mocht uw praktijk op een ander adres dan die van uw hoofdzetel gevestigd zijn, controleer of het adres dan volledig juist vermeld staat.

Gegevens van de vestigingseenheid:
Controleer ook dat de activiteiten die vermeld staan bij uw vestigingseenheden overeenkomen met de werkelijkheid.

Hoe en waar kan u uw gegevens checken?

Via de CompanyCheck van Zenito. Zenito Ondernemingsloket heeft namelijk een gratis tool ontwikkeld waar u kan nagaan of u correct ingeschreven bent in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).

Mocht u hierover vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met een Zenito Ondernemingsloket bij u in de buurt.

 

Publicatie datum:25/06/2016


 

Publicatie datum: 25/04/2019