Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Uitreiking van een bewijsstuk aan de patiënt

Sinds kort is de arts ook verplicht een bewijsstuk uit te reiken aan de patiënt indien u verstrekkingen uitvoert waarvoor de verplichte ziekteverzekering niet tussenkomt

Reeds sinds juli 2015 is de uitreiking van een bewijsstuk bij wet verplicht. U moet een bewijsstuk uitreiken als u tegelijkertijd vergoedbare verstrekkingen en niet-vergoedbare verstrekkingen attesteert of indien u verstrekkingen elektronisch attesteert. In dit laatste geval ontvangt de patiënt immers geen papieren getuigschrift voor verstrekte hulp en door de overhandiging van dit bewijsstuk wordt de patiënt voldoende geïnformeerd over de uitgevoerde verstrekkingen.

 

Sinds 9 juni 2022 bent u eveneens wettelijk verplicht een bewijsstuk aan de patiënt te overhandigen indien u exclusief verstrekkingen aanrekent waarvoor de verplichte ziekteverzekering niet tussenkomt. Enkel het attesteren van exclusief vergoedbare verstrekkingen in het papieren circuit houdt geen verplichting in tot de uitreiking van een bewijsstuk.

 

Klik hier voor meer informatie over het bewijsstuk.

Publicatie datum: 01/08/2022