Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

TekenNet

De 'TekenNet' website en de smartphone-app van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid geven een overzicht, in tijd en ruimte, van het risico dat gepaard gaat met tekenbeten in België.

 

Het vermijden van tekenbeten is een belangrijke stap in de preventie van Lyme borreliose en andere ziekten die kunnen worden overgedragen door teken. Vele factoren, zoals o.a. klimaat, landgebruik en menselijk gedrag, bepalen samen de kans op een tekenbeet. Binnen deze context werd in juni 2015 TekenNet opgericht, welke dient om de blootstelling van de Belgische bevolking aan tekenbeten op te volgen in tijd en ruimte. Deze opvolging helpt om het risico op tekenbeten in kaart te brengen en blootgelegde problemen doelgericht aan te pakken. Het aantal gemelde tekenbeten op mensen kan altijd op de TekenNet website worden geraadpleegd, tot op gemeenteniveau. De komende jaren zullen de verzamelde gegevens gebruikt worden om de omstandigheden die gepaard gaan met het oplopen van tekenbeten binnen België beter te omlijnen en te vertalen voor gebruik in beleid.

 

De opvolging van gemelde tekenbeten gebeurt op twee verschillende manieren. Enerzijds kunnen burgers een tekenbeet op mensen (op zichzelf, iemand anders of een groep) anoniem melden. Deze anonieme surveillance is zeer informatief, maar ook gevoelig aan media-aandacht. Om een betrouwbare basiscurve te kunnen opbouwen roepen we, anderzijds, burgers op om zich in te schrijven op de TekenNet website. Eens ingeschreven, maken deze mensen deel uit van een vaste groep gebruikers, met een eigen meldingspagina. Naast meldingen van een tekenbeet, kan deze ingeschreven gebruikersgroep ook melding doen van een erythema migrans.

 

Klik hier om het volledige rapport 2018 te raadplegen.

 

Meer informatie nodig? Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel

T + 32 2 642 51 11  F + 32 2 642 50 01 tiquesnet@wiv-isp.bewww.wiv-isp.be

 

Lees ook de campagne rond tekenbeten: "Wees niet gek, doe de tekencheck".

Publicatie datum: 08/05/2019