Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Mijngezondheid

Federale online gezondheidsportaal

 mijngezondheid

 

Sinds de laatste update in maart 2019 zijn er vijf nieuwe functies toegevoegd aan MijnGezondheid :

  • de burgers kunnen duidelijke informatie vinden over de nutriëntenscore, het voedseletiket dat de consument in staat stelt om gezondere keuzes te maken op het gebied van voedsel
  • een gloednieuw hoofdstuk over werk en gezondheid stelt burgers in staat om nuttige tips te vinden om bijvoorbeeld burnout of andere stressgerelateerde problemen te voorkomen
  • patiënten met chronische aandoeningen kunnen informatie krijgen over samenwerkingsinitiatieven in hun regio
  • het portaal geeft aan waar de burgers betrouwbare informatie over zeldzame ziekten kunnen vinden en ten slotte, 
  • een lijst met nuttige contacten op het gebied van de gezondheidszorg is op elk moment beschikbaar
 
Publicatie datum: 05/06/2019
 

 

WAT IS MIJNGEZONDHEID ? 

 

Mijngezondheid is een online gezondheidsportaal, ook wel "Personal Health Viewer" genoemd. Via deze centrale toegangspoort krijgt u zicht op verschillende persoonlijke gegevens over uw gezondheid en over gezondheid in het algemeen. Het gaat om onder andere om :

  • medische informatie die zorgverleners (uw huisarts, uw artsen in het ziekenhuis, uw apotheker …) digitaal bewaren en delen;
  • informatie van uw ziekenfonds (bijv. over terugbetalingen) en van overheidsinstellingen (bijv. registratie van orgaandonatie);
  • informatie over patiëntenverenigingen via de website van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) en over de verschillende lotgenotenverenigingen die bestaan rond specifieke aandoeningen;
  • betrouwbare, verstaanbare informatie over ziekte en gezondheid via Gezondheid & Wetenschap.

 

Heeft u vragen over het portaal? Raadpleeg dan de FAQ-pagina of stel uw vraag via het contactformulier.

 

Bron:  MIJNGEZONDHEID

 

Publicatie datum 19/11/2018


 

Medicatievoorschriften

 

Mijngezondheid geeft burgers nu ook toegang tot hun medicatievoorschriften

 

Via Mijngezondheid kan de patient vanaf nu de geneesmiddelenvoorschriften van zijn arts of tandarts digitaal bekijken en ook doorklikken naar de bijsluiters. Het is één van de nieuwe mogelijkheden van de personal health viewer die minister De Block begin mei lanceerde.

Maggie De Block, minister van Volksgezondheid: “Mensen helpen om een actieve rol te spelen in de zorg voor hun gezondheid: dat is de bedoeling van Mijngezondheid. Via dit portaal krijgen ze snel en eenvoudig toegang tot verschillende gegevens over hun gezondheid, nu ook over hun medicatie. En toegankelijke informatie is belangrijk om bewuste keuzes te kunnen maken.”

 

De toegangspoort voor alle gegevens over je eigen gezondheid die digitaal beschikbaar zijn, dat moet het portaal Mijngezondheid worden. Sinds minister van Volksgezondheid Maggie De Block en de FOD Volksgezondheid de personal health viewer begin mei lanceerden (lees hier meer), is het instrument al aan zijn tweede update toe.

 

Naar een papierloos voorschrift

Een belangrijke nieuwigheid is dat burgers vanaf nu hun openstaande geneesmiddelenvoorschriften kunnen raadplegen, op voorwaarde dat de arts of tandarts die elektronisch aflevert. (In oktober waren er al 13.648 artsen en 3.733 tandartsen die digitaal voorschreven.) Wie dat wil, kan een voorschrift ook verwijderen, bijvoorbeeld omdat hij of zij het niet meer nodig heeft.

Dit is een nieuwe stap naar het volledig papierloze geneesmiddelenvoorschrift. Nu krijg je als patiënt nog een papier met een barcode mee bij een elektronisch voorschrift, maar op termijn zal ook dat verdwijnen. Meer zelfs, via Mijngezondheid zal je voor elk voorgeschreven medicijn kunnen aangeven bij welke apotheek je het wil ophalen. De apotheker zal dit voorschrift vervolgens elektronisch binnenkrijgen en het medicijn voor je klaarleggen.

 

 

Informatieve filmpjes

Op het portaal zijn nu ook enkele informatieve video’s beschikbaar. Eén video legt het belang van de personal health viewer voor de burger op een heldere manier uit.

Daarnaast zijn er instructievideo’s om mensen te helpen bij het aanmelden op het portaal. Uit de eerste feedback van burgers bleek immers dat sommige mensen moeilijkheden ervoeren bij het inloggen. Er zijn inlogtutorials voor de verschillende aanmeldopties: de elektronische identiteitskaart, de gebruiksvriendelijke app itsme of een eenmalig paswoord. 

 

Gegevens dubbelchecken

Dankzij het portaal kon een aantal burgers fouten of onzorgvuldigheden ontdekken in hun medische of administratieve gegevens. Zo kreeg een enkele burger het medisch dossier te zien van iemand anders met dezelfde naam. Na contact met de betrokken zorgverleners of zorginstellingen kon dit worden rechtgezet.

Uit de feedback die de FOD Volksgezondheid ontving blijkt verder dat heel wat burgers vragen hebben over ontbrekende medische gegevens. Dat kan aan verschillende factoren liggen. Zo houden bepaalde zorgverleners nog geen elektronisch dossier bij van hun patiënten of stellen ze niet alle gegevens digitaal beschikbaar. Soms zijn er aanpassingen nodig aan de software binnen een ziekenhuis vooraleer patiënten de gegevens kunnen raadplegen via Mijngezondheid. Een andere veel voorkomende oorzaak zijn de verschillen in de regels rond gegevensdeling, waardoor bepaalde platformen gegevens zeer snel digitaal beschikbaar stellen van de patiënt terwijl andere patiënten er langer op moeten wachten. Op termijn moet dit geharmoniseerd worden zodat álle burgers die dat willen, hun gezondheidsgegevens snel en eenvoudig kunnen raadplegen.

 

Voortdurend verbeteren

De FOD Volksgezondheid is intussen al bezig aan de volgende versie van de personal health viewer, tegen het voorjaar van 2019. Sommige ziekenfondsen zullen de koppeling met Mijngezondheid dan gemaakt hebben, waardoor burgers vanuit het portaal rechtstreeks zullen kunnen doorklikken naar hun persoonlijke dossier bij hun ziekenfonds. Het wordt ook mogelijk om bijwerkingen van geneesmiddelen te melden via de personal health viewer en mensen zullen kunnen doorklikken naar hun thuisverpleegkundedossier.

Naast deze nieuwigheden werken de verschillende actoren op het terrein hard om het bestaande aanbod te verbeteren en uit te breiden. Zo zijn er heel wat ziekenhuizen die steeds meer gegevens digitaal ter beschikking stellen van de patiënt.

 

Mijngezondheid, het bos en de bomen

Het opzet van Mijngezondheid is duidelijk: alle gezondheidsgegevens die beschikbaar zijn voor burgers maar verspreid zitten over verschillende bronnen en platformen, ontsluiten via één en dezelfde personal health viewer. Door in één dezelfde toegangspoort te voorzien hoeven mensen niet langer zelf uit te zoeken waar welke informatie is opgeslagen. En dankzij de digitale toegang kunnen ze het recht om hun medische gegevens in te kijken veel eenvoudiger en sneller opnemen. Dit geeft mensen meer mogelijkheden om een actieve rol te spelen in de zorg en bijvoorbeeld hun therapietrouw te verbeteren, bewustere keuzes te maken inzake gezondheid en in dialoog te treden met zorgverleners over hun gezondheid en hun eventuele behandeling. 

 

Bron : persbericht Maggie De Block 16/11/2018

 
Publicatie datum: 19/11/2018

 

Publicatie datum: 05/06/2019