Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

mhealthbelgium.be

Platform door de overheid gevalideerd : mhealthbelgium.be 

Goede gezondheidsapp gezocht? MHealth Belgium helpt je op weg

 

Op het platform www.mhealthbelgium.be zijn de eerste door de overheid gevalideerde gezondheidsapps gepubliceerd.

Maggie De Block, minister van Volksgezondheid: "Apps kunnen een meerwaarde betekenen voor patiënten en zorgverleners. Het probleem is dat het aanbod zo gigantisch is dat het moeilijk wordt om te weten welke app nu betrouwbaar is en welke niet. Met dit platform willen we burgers en zorgverleners daarbij helpen: hier zullen ze op termijn álle apps vinden die een stempel kregen van de overheid."

Op vrijdag zijn de eerste vier gevalideerde apps gepubliceerd op het platform MHealth Belgium: een app om hartritmestoornissen op te sporen, een revalidatie-app voor patiënten die een knie- of een heupoperatie hebben ondergaan, een app om de opvolging van kankerpatiënten tijdens een chemobehandeling te verbeteren en een app voor mensen met slaap- of ademhalingsproblemen.
 

 

Validatiemodel

De apps voldoen aan alle criteria voor niveau 1 van het validatiemodel van de overheid. Dit houdt in dat ze over een CE-markering beschikken, conform de regelgeving voor medische hulpmiddelen zijn en beantwoorden aan de Europese regels rond gegevensdeling. In het totaal telt het validatiemodel drie niveaus. 
 

 

Zorgverleners en bedrijven

Naast burgers is het platform ook bedoeld voor zorgverleners en bedrijven. Zorgverleners vinden er goede apps terug die ze met een gerust hart kunnen adviseren aan hun patiënten. Bedrijven kunnen hun app(s) via deze weg aanmelden voor validatie door de overheid.  

 

Bron: Kabinet van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Asiel en Migratie

 

Publicatie datum:28/01/2019

 


 

Binnenkort nieuwe website met alle gezondheidsapps die door de overheid zijn gevalideerd

Burgers die meer willen weten over het gebruik van apps in de zorg kunnen straks terecht op de gloednieuwe website www.mhealthbelgium.be. Op het platform zal gedetailleerde informatie terug te vinden zijn over gevalideerde apps in ons land en over de voordelen ervan voor patiënten en zorgverleners.

Maggie De Block, minister van Volksgezondheid: “Apps en andere mobiele toepassingen kunnen een meerwaarde betekenen in de gezondheidszorg, maar voor patiënten en zorgverleners is het niet altijd eenvoudig om te bepalen in hoeverre ze nuttig en betrouwbaar zijn. Met ons validatiesysteem brengen we daar verandering in. Op deze website zullen burgers alle apps kunnen terugvinden die een “stempel” kregen van de overheid.”

Producenten kunnen hun mobiele gezondheidstoepassingen (hard- en software) vanaf eind oktober 2018 aanmelden bij Mobile Health Belgium, een initiatief van minister De Block gedragen door het Riziv, de FOD Volksgezondheid, het FAGG, het eHealth-platform en sectorfederaties Agoria en beMedTech. Aan de hand van een validatiepiramide zal beoordeeld worden of de toepassingen voldoen aan de nodige voorwaarden op het vlak van kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid. 

 

Drie niveaus

De validatiepiramide bestaat uit drie niveaus:

  • Niveau 1 legt de basiscriteria vast voor alle aangemelde toepassingen. De applicatie moet over een CE-markering beschikken en conform de regelgeving voor medische hulpmiddelen zijn. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten ziet daarop toe. De toepassing moet ook voldoen aan de Europese verordening rond de gegevensbescherming.
  • Niveau 2 bepaalt de voorwaarden rond interoperabiliteit met andere mobiele applicaties onderling en met andere digitale toepassingen binnen de gezondheidszorg, zoals de basisdiensten van het eHealth-platform. Het eHealth-platform legt deze voorwaarden vast, het effectief testen van de interoperabiliteit zal gebeuren door onafhankelijke testcentra. Daarnaast zijn alle basiscriteria (niveau 1) van kracht.
  • Niveau 3 is gereserveerd voor toepassingen met een aangetoonde gezondheidseconomische meerwaarde. Voor deze toepassingen wordt een aangepast financieringsmodel ontwikkeld. Het Riziv gaat na of ze een plaats hebben binnen een breder behandelplan. Alle applicaties van niveau 3 moeten ook voldoen aan alle criteria van niveaus 1 en 2.

 

Website in ontwikkeling

Op www.mhealthbelgium.be worden per niveau de toepassingen gepubliceerd die aan de benodigde criteria voldoen. In eerste instantie zal het gaan over apps op niveau 1. Aan de andere twee niveaus wordt momenteel de laatste hand gelegd.

Vandaag kunnen mensen al terecht op de website voor meer uitleg over het beleid rond mobile health in België. Ook de presentaties van de 24 pilootprojecten die vorig jaar liepen zijn er terug te vinden.

13/09/2018 Bron: Persbericht Kabinet Volksgezondheid

 
Publicatie datum: 13/09/2018
 

Publicatie datum: 28/01/2019