Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Federale Toezichtcommissie mbt de gezondheidszorg

Door de wet mbt kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg van 22 april 2019 heeft enkele wijziging aangebracht o.a. op het vlak van de toezichtcommissie.

  

Wat deze Toezichtscommissie betreft:

  • er wordt een Nederlandstalige en een Franstalige multidisciplinaire Kamer opgericht;
  • de bevoegdheden van de Toezichtcommissie worden uitgebreid;
  • er wordt bijzondere aandacht besteed aan de rechten van verdediging van de betrokken gezondheidszorgbeoefenaar;
  • er wordt in mogelijkheid voorzien om voorlopige maatregelen te nemen indien gevreesd wordt voor ernstige en imminente gevolgen voor de patiënt of de Volksgezondheid;
  • de mogelijkheden op het vlak van sanctionering worden verfijnd;
  • het behoud van het visum kan aan bepaalde voorwaarden worden gekoppeld;
  • voor de weigering tot medewerking aan het onderzoek en voor het niet-naleven van de sancties wordt in de mogelijkheid tot administratieve boetes voorzien.

 

Klik HIER om het BS re raadplegen

 

 

Publicatie datum: 23/08/2022