Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Echelonnering

Uitbreiding zachte echelonnering

Vanaf 1 juli 2022 geldt ook een verlaagd remgeld voor de nieuwe raadplegingen voor diverse specialismen na doorverwijzing door een arts.

 

Het KB van 26 november 2006 omvat de zogenaamde zachte echelonnering waarbij patiënten minder remgeld betalen voor een raadpleging bij sommige artsen-specialisten nadat ze zijn doorverwezen door een huisarts.

 

Het wijzigend KB, gepubliceerd op 6 mei 2022, voert nieuwe verstrekkingen voor raadplegingen voor diverse specialismen in en zorgt ervoor dat de echelonnering ook van toepassing is in het geval de arts-specialist gebruik maakt van de derdebetalersregeling.

Publicatie datum: 30/06/2022