Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

e-Reputatie - Evaluatie van artsen op onlineplatforms

Advies van de nationale raad van de Orde der artsen

Naast beoordelingen die beogen de zorg te verbeteren, hebben onlineplatforms (websites, sociale media) de mogelijkheid een gezondheidsbeoefenaar in het openbaar te beoordelen.

 

Hoe reageren?

 

 

Publicatie datum: 26/12/2019