Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Appenpokken

Publicatie datum: 09/06/2022

Belg weet weinig over gezondheidsdata

Publicatie datum: 19/01/2022

Bewijsstuk

Publicatie datum: 06/06/2019

Uitreiking van een bewijsstuk aan de patiënt

BTW

De Iris Ziekenhuizen Zuid werven aan...

Publicatie datum: 06/02/2022

GDPR

Publicatie datum: 01/03/2018

General Data Protection Regulation voor artsen

Geneesmiddelenvoorschrift : dematerialisatie

Publicatie datum: 16/09/2021

Vanaf 15 september 2021 - Welke veranderingen houdt dit in ?

 

Indexering van 0,73 % van de honoraria voor 2022, wat betekent dit concreet ?

Publicatie datum: 12/01/2022

Veel van onze collega's maken zich zorgen over de lage indexering voor 2022.

Over het budget voor de gezondheidszorg, dat meer dan 9 miljard euro bedraagt, wordt gedurende 6 maanden onderhandeld in het RIZIV, meer bepaald in de Algemene Raad, het Verzekeringscomité en ten slotte in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen, om vervolgens te worden goedgekeurd door de regering .

KBO

Kwaliteitswet, vergroegde inwerkingtreding

Publicatie datum: 13/01/2022

Maximumfactuur

Publicatie datum: 13/01/2022

Medische voeding thuis

Publicatie datum: 01/04/2021

Enterale sondevoeding

Overzicht van alle RIZIV webtoepassingen

Publicatie datum: 12/04/2022

UBO-register

Publicatie datum: 05/08/2021

Verplicht afficheren van tarieven door zorgverstrekkers

Publicatie datum: 16/11/2021

Artikel 73, §1 van de ZIV-wet vooreziet in verschillende informatieverplichting tegenover de patient