Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Van het Globaal Medisch Dossier naar EMD via de facturatie in eGMD

Het RIZIV verlengt de inschrijvingen MyCareNet tot 15 maart

 

Zowel voor huisartsen als patiënten is het openen van een globaal medisch dossier (GMD) een essentieel element voor de kwaliteit van de zorg: het zorgt voor een betere individuele ondersteuning van elke patiënt en een beter overleg tussen collega’s.De GMD is overgeschakeld naar de EMD-modus (geautomatiseerd) om dit dankzij de technologie nog makkelijker te maken.Om dit en het administratieve werk te ondersteunen, blijven we huisartsen een vergoeding betalen voor elk dossier dat ze elektronisch beheren en factureren via de nieuwe eGMD-service van MyCareNet.Het RIZIV verlengt de registratieperiode voor de eGMD-dienst tot 15 maart, om artsen die dit nog niet hebben gedaan, nog de kans te geven zich te registreren.

 

Lees verder