Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Premie praktijkondersteuning huisartsen 2015: beschikbaarheidshonoraria

Ingevolge een informaticaprobleem hebben sommige artsen eind september 2015 een te hoog bedrag aan beschikbaarheidshonoraria ontvangen. Deze beschikbaarheidshonoraria zijn forfaitaire honoraria van € 6,15 per uur voor huisartsen die deelnemen aan een georganiseerde wachtdienst. Het teveel aan ontvangen bedragen moet het RIZIV recupereren. Voor de artsen die recht hebben op de premie voor praktijkondersteuning 2015 van € 1.672,94, waarvan de betaling voor eind december 2015 is voorzien, zal het RIZIV de teveel ontvangen beschikbaarheidshonoraria in mindering brengen van de premie.

Het RIZIV betaalt de premie automatisch op basis van de beschikbare gegevens over uw erkenning, uw inschrijving in de wachtdienst, uw toetreding tot het akkoord en uw raadplegingen en/of huisbezoeken. U moet dus zelf geen aanvraag indienen. Let er wel op dat uw bankrekeningnummer correct is op de online webtoepassing MyRiziv.


Meer informatie over de premie voor de praktijkondersteuning voor huisartsen vindt u hier.

Publicatie datum: 08/12/2015