Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Eerstelijnszorg

Terugbetaalde eerstelijnszorg voor mensen met langdurige symptomen na een COVID-19-besmetting.

Huisartsen kunnen vanaf 1 juli een zorgtraject aanbieden aan patiënt bij wie een post-Covid-19 is vastgesteld.

 

Naar schatting 13000 patiënten hebben in ons land momenteel langdurige symptomen na een COVID-19-besmetting. Voor hen is er vanaf 1 juli 2022 terugbetaalde post-COVID-19-zorg voorzien via een zorgtraject.

 

Patiënten kunnen de nodige kinesitherapeutische, logopedische en/of psychologische zorg terugbetaald krijgen, zo nodig aangevuld met zorg door een diëtist en/of een ergotherapeut.

Dankzij de samenwerking tussen de huisarts, de betrokken zorgverleners en de patiënt zelf wordt een behandelplan opgesteld en opgevolgd, met daarin doelstellingen op maat van de patiënt.

 

Hiervoor sluit het RIZIV overeenkomsten met de eerstelijnszorg en de verzekeringsinstellingen. 

De overeenkomst loopt voor een periode van 1 jaar. Het voorziene budget hiervoor bedraagt 6,748 miljoen euro.

 

Lees verder

 

Publicatie datum: 30/06/2022

19 maart 2019: leer- en deeldag

Publicatie datum: 24/01/2019

Eénlijn.be

Publicatie datum: 07/11/2018

Hervorming eerstelijn

Publicatie datum: 18/07/2019

Visietekst Eerstelijnszorg VAS

Publicatie datum: 18/02/2017