Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

29/04/2015 - BVAS-brief ter attentie van Dhr. Jo De Cock, Voorzitter van de nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen

Brussel, 29 april 2015

 

 

Ter attentie van de heer Jo De Cock, Voorzitter van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen

 

Cc. Aan de pers

 

Mijnheer de Voorzitter,

 

Ik heb zonet via de website kennis genomen van het RIZIV-persbericht met als titel "Invoering verplichte derde betalersregeling voor huisartsen blijft op 1 juli 2015."

De ondertitel geeft aan dat de Medicomut geen wijziging aanbrengt in de datum waarop de huisartsen de verplichte derde betalersregeling moeten toepassen voor patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.

 

Zoals u weet, behoort deze wijziging niet tot de bevoegdheid van de Medicomut. Via een persbericht laten geloven dat de Medicomut uit eigen wil deze datum behoudt, is dan ook een grove leugen.

 

Het is zonder twijfel de bedoeling te laten geloven dat de artsenbank zijn akkoord kon geven, hetgeen uiteraard helemaal niet waar is. Sta mij toe deze informatie te corrigeren.

 

Hoogachtend,

 

Dr. Roland LEMYE

Voorzitter

 

 

Voor bijkomende informatie m.b.t. dit persbericht, gelieve contact op te nemen met

het secretariaat van de BVAS op 02/644.12.88 of via mail: info@absym-bvas.be

 

Publicatie datum: 29/04/2015