Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

NIET-implanteerbare hulpmiddelen

Terugbetaling van NIET-implanteerbare medische hulpmiddelen

De ziekteverzekering betaalt bepaalde, door de apotheker of in sommige gevallen door een leverancier verstrekte niet-implanteerbare medische hulpmiddelen volledig of gedeeltelijk terug.

 

Op deze pagina:

 

Bron : RIZIV

Publicatie datum: 25/02/2021