Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Terugbetaling geneesmiddel

Terugbetaling van geneesmiddelen: wat is gewijzigd sinds 1 april 2019

 

“Goedkope” en “Goedkoopste” geneesmiddelen: aanpassing van de definitie

 

Voor de bepaling van de “goedkoopste” en “goedkope” geneesmiddelen, worden de vergoedbare geneesmiddelen gegroepeerd per:

 • werkzaam bestanddeel,
 • identieke dosering,
 • vergelijkbare verpakkingsgroottes
 • identieke toedieningsweg.

 

Voor elk van deze groepen ( ook “clusters” genoemd) moeten er minstens 3 verschillende, beschikbare farmaceutische specialiteiten zich binnen een marge van 5% ten opzichte van de laagste, beschikbare vergoedingsbasis per eenheid bevinden.

Indien deze marge van 5% niet volstaat om een groep van 3 verschillende, beschikbare vergoedbare specialiteiten te bekomen, wordt er vanaf 01.04.2019 een maximale marge van 10% gebruikt (tot en met 31 maart 2019 bedroeg deze maximale marge 20%).

Zodoende kunnen er dus bijkomende prijsdalingen verwacht worden, hetgeen zal resulteren in besparingen voor de sociale zekerheid.

 

Daling tot 85% voor de facturatie van bepaalde geneesmiddelen in het ziekenhuis

Tot 31 maart 2019 daalde het percentage van ziekenhuiskosten voor de ziekteverzekering met 10% voor de volgende specialiteiten:

 • contrastmiddelen
 • biologische geneesmiddelen waarvoor een biosimilar vergoedbaar en beschikbaar is
 • vergoedbare farmaceutische specialiteiten behorend tot een cluster waarop het referentieterugbetalingssyteem van toepassing is

Tot 31 maart 2019 bedroeg dit percentage van facturering 90%.

Vanaf 1 april 2019 wordt verminderd met 15% en zal dit percentage 85% bedragen.

Dit resulteert in besparingen voor de ziekteverzekering, terwijl de patiënt volledig beschermd wordt aangezien het verschil tussen toegepaste prijs en het factureringsniveau ten laste is van het ziekenhuis.

 

“Goedkoop” voorschrijven in het ziekenhuis

Op 1 april 2019 zal het “goedkoop voorschrijven” ook van toepassing worden op voorschriften gemaakt in het ziekenhuis, waarvoor de geneesmiddelen door de ziekenhuisapotheek afgeleverd worden aan niet-gehospitaliseerde patiënten.

Het doel van de uitbreiding van de maatregel “goedkoop voorschrijven” naar het ziekenhuismilieu is het aanmoedigen van de voorschrijvers om de minst dure geneesmiddelen voor te schrijven voor hun patiënten, wat de sociale zekerheid besparingen oplevert om middelen opnieuw te investeren, voornamelijk in het domein van de innovaties.

 

Bron RIZIV 

 

Publicatie datum 22/04/2019

 


 

Terugbetaling  van neuspray met corticosteroiden vanaf 01/03/2019

 

Vanaf 1 maart 2019 wijzigen de vergoedingsvoorwaarden van bepaalde nasale corticosteroïden in sprayvorm voor de behandeling van allergische rhinitis. 

De vergoedingscategorie van deze geneesmiddelen wijzigt en deze geneesmiddelen worden goedkoper voor de patiënten. Deze geneesmiddelen worden ook opgenomen in de maximumfactuur (MAF).

Over welke geneesmiddelen gaat het?

Het gaat over geneesmiddelen met corticosteroïden voor nasaal gebruik in spray-vorm:

 • Beclometasone : BECLOMETASONE APOTEX®
 • Budesonide : RHINOCORT AQUA® en RHINOCORT TURBOHALER®
 • Fluticason (propionaat) : FLIXONASE AQUA®
 • Fluticasone (furoate) : AVAMYS®
 • Mometasone : NASONEX® en generieken

Welke voorwaarden wijzigen ?

De ziekteverzekering blijft de nasale corticosteroïden terugbetalen als ze worden afgeleverd met een medisch voorschrift. Vanaf 1 maart 2019:

Wat zijn de gevolgen voor u als patiënt?

Er zijn 2 gevolgen voor u als patiënt, vanaf 1 maart 2019:

 • u zal minder betalen voor nasale corticosteroïden die door uw arts zijn voorgeschreven. De vergoedingscategorie van een geneesmiddel bepaalt het persoonlijk aandeel van de kostprijs van het geneesmiddel voor de patiënt (remgeld). Hier leidt de wijziging van de vergoedingscategorie van Cx naar C tot een daling van het remgeld.

 • uw voorgeschreven nasale corticosteroïden zijn opgenomen in de berekening van de maximumfactuur (MAF), het systeem dat de jaarlijkse medische kosten voor een gezin beperkt tot een plafondbedrag.

Wat zijn de gevolgen voor u als arts/apotheker ?

De ziekteverzekering betaalt de nasale corticosteroïden op voorschrift terug voor een geregistreerde indicatie, zoals vermeld in de samenvatting van de kenmerken van het product (SKP).

Als dit het geval is voor uw patiënt, moet u vanaf 1 maart 2019 altijd het volgende voor de nasale corticosteroïden vermelden : " derdebetalingsregeling van toepassing ".

Deze vermelding laat toe dat :

 • uw patiënt de vergoeding krijgt zonder voorafgaandelijke toestemming van de adviserende arts voor deze geneesmiddelen in hoofdstuk IV
 • de apotheker de derdebetalersregeling kan toepassen

Corticosteroïden zonder voorschrift

Sinds 2017 zijn de nasale corticosteroïden zonder voorschrift verkrijgbaar.  Dit helpt patiënten die aan een acute chronische rhinitis lijden om snel een doeltreffend geneesmiddel  te hebben, zonder een arts te hoeven raadplegen.

De verzekering voor geneeskundige verzorging zal echter niet tussen komen in de kosten van deze zonder voorschrift verkrijgbare corticosteroïden.

 

Bron: RIZIV

Publicatie datum: 07/03/2019

 


Terugbetaling van geneesmiddelen : Wat wijzigt er op 01/01/2019 ?

 

Versoepeling van de voorwaarden voor terugbetaling voor antivirale geneesmiddelen tegen hepatitis C

De voorwaarden versoepelen om voor een terugbetaling van de antivirale geneesmiddelen tegen het hepatitis C-virus in aanmerking te komen. Vanaf 1 januari 2019 hebben meer patiënten recht op de terugbetaling.

 

Stijging van het remgeld van een aantal farmaceutische specialiteiten bij aflevering in de publieke officina

De maximumbedragen per vergoedingscategorie, die toegepast worden op het door de patiënt te betalen gedeelte voor farmaceutische specialiteiten (persoonlijk aandeel) worden geïndexeerd.
Nieuwe remgelden vanaf 01.01.2019.

 

Indexering van de economische marge van de apotheker

De economische marge is bestemd om de kosten eigen aan de economische activiteit van de apotheker te dekken. Deze marge is gekoppeld aan de prijs buiten bedrijf van de farmaceutische specialiteit en is inbegrepen in de verkoopprijs van het geneesmiddel.
De regering heeft besloten om vanaf 2019 deze economische marge van de apotheker te stabiliseren. Op hetzelfde moment wordt ook een indexering toegepast.

Hierbij de nieuwe formule voor de economische marge van de apotheker vanaf 1 januari 2019.

Het bedrag van het basishonorarium daarentegen wijzigt niet op 1 januari 2019.

Gevolg voor de patiënten: het remgeld voor de patiënt wijzigt niet. Als de patiënt de volledige prijs van de farmaceutische specialiteit betaalt, zal hij daarentegen wel een hogere prijs moeten betalen.

 

 
Publicatie datum: 20/12/2018

 

 


Op 1 maart 2016 treden er 3 besparingsmaatregelen in werking, in uitvoering van het ‘Toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie’. Dit laat toe om innovatieve therapieën te stimuleren, om zo de patiënt de best mogelijke zorg te garanderen.

 

Verlaging veiligheidsmarge

De “veiligheidsmarge” is de toegelaten limiet voor het “supplement” dat ten laste van de patiënt komt bovenop het remgeld. Dit supplement is het verschil tussen de door het bedrijf toegepaste prijs en de prijs die als basis dient voor de vergoeding door de ziekteverzekering.

Op 1 maart 2016 wordt de maximale veiligheidsmarge verlaagd van maximum 10,80 EUR naar maximum 5,00 EUR.

De verlaging van de veiligheidsmarge levert een besparing op

 • voor de patiënt, door een daling van het remgeld,
  en
 • voor de ziekteverzekering, door het gunstig effect op de maximumfactuur.

Geneesmiddelen waarvan het patent vervallen is: toepassing van de “Patent Cliff”

De ‘patent cliff’ is een vereenvoudiging van het referentieterugbetalingssysteem.

In het referentieterugbetalingssysteem vóór 1 maart 2016 daalden de prijzen in 4 stappen, gespreid over 6 jaar.

In het nieuwe systeem gebeurt de prijsdaling samen in 1 stap.

Hierdoor dalen er een groot aantal geneesmiddelen in prijs, waardoor de patent cliff een besparing oplevert voor de patiënt,

 • door een daling van het remgeld,
  en
 • voor de ziekteverzekering, door het gunstig effect op de maximumfactuur.

Vermindering groothandelaarsmarge

Ten gevolge van een vermindering van de groothandelaarsmarge, daalt de publieksprijs van geneesmiddelen die terugbetaald worden in de openbare apotheken en in rusthuizen.

De af fabrieksprijs daalt niet, waardoor het remgeld voor de patiënt niet verandert. De daling van de publieksprijs zorgt echter wel voor een besparing voor de overheid.

Gevolgen van deze maatregelen

Deze drie maatregelen zorgen voor een besparing voor de patiënt en voor de overheid.
Om alle bestaande farmaceutische specialiteiten op het juiste prijsniveau te brengen, voeren we op 1 maart 2016 een eenmalige regularisatie uit van de vergoedingsbases, prijzen en remgelden.

 

De nieuwe prijzen kan u via de zoekmotor van de geneesmiddelen  raadplegen.

 

Bron  RIZIV

 

Publicatie datum 12/03/2016

 


 

Publicatie datum: 22/04/2019