Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Oranje driehoek

 

Symbool  (oranje driehoek) op  deze website ter hoogte van de specialiteiten waarvoor bijkomende “risicobeperkende activiteiten” vereist zijn

 

Voor bepaalde geneesmiddelen worden, naast de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) en de bijsluiter, een aantal bijkomende “risicobeperkende activiteiten” (Risk Minimization Activities” of RMA’s) geëist om een zo veilig mogelijk gebruik te garanderen [zie Folia van maart 2015]. Dit kan onder andere gaan om educatief materiaal en brochures.

Vanaf heden wordt op deze  website het symbool  (oranje driehoek) getoond ter hoogte van de specialiteiten  waarvoor bijkomende risicobeperkende activiteiten vereist zijn (bv. Abilify®, Rilatine® en generieken, Roaccutane® en generieken).

Bij klikken op het symbool  komt u op de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), waar de betreffende documenten voor de respectievelijke specialiteiten kunnen gedownload worden.

Het symbool  (oranje driehoek) is niet te verwarren met het symbool  (zwarte driehoek) dat op deze website gebruikt wordt om de specialiteiten aan te duiden waarvoor aanvullende monitoring inzake ongewenste effecten is vereist.

 

Publicatie datum: 23/08/2015