Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Psychosociale opvang tijdens de covid-19-pandemie: herziening 2021

Advies nr. 9610

 

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtlijnen worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen voor zorgverleners en overheid over de psychosociale opvang tijdens de covid-19-pandemie.Belgian Mental Health Data Repository


De groep Geestelijke Gezondheid van de HGR houdt een dynamische inventaris bij van de beschikbare nationale gegevens en werkt deze op regelmatige basis bijPersbericht


Mentale gezondheid en covid-19: onrust regeert

 

 

 

 

Publicatie datum: 24/02/2021

 

KCE