Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Bron

Artsenkadaster

Publicatie datum: 10/06/2015

Campagne Govapp

Publicatie datum: 12/05/2022

IMC Volksgezondheid lanceert GovApp: sneller en nog veiliger meldingen van de overheid ontvangen.

Erkenning huisartsen

Publicatie datum: 05/01/2014

Erkenning specialisten

Publicatie datum: 03/01/2014

FOD Volksgezondheid, omzendbrief aan de gezondheidszorgberoepsoefenaars

Publicatie datum: 17/03/2022

Het FOD Volksgezondheid heeft een omzendbrief verstuurd aan de gezondheidszorgberoepsoefenaars betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (waaronder mond-neusmaskers) in een zorgcontext tijdens de huidige fase van de COVID-19-epidemie.

Geïntegreerde zorg

Publicatie datum: 08/06/2017

Voor een betere gezondheid

Geneeskundige beroep

Publicatie datum: 03/01/2014

Hoge Gezondheidsraad

Publicatie datum: 15/09/2022

Hoge Raad spec. en huisartsen

Hoge Raad van artsen-specialisten en huisartsen

MEDEX

Publicatie datum: 03/02/2017

Bestuur medische expertise

Ombudsdienst patient recht

Publicatie datum: 18/10/2018

De ombudsdiensten ’Rechten van de patiënt’

Organisatie FOV volksgezondheid

Publicatie datum: 05/01/2014

Overlegstructuren

Publicatie datum: 24/11/2013

Raden en commissies

Publicatie datum: 05/01/2014

Stagemeester

Publicatie datum: 26/05/2022

Enquête: de kwaliteit van de opleiding van kandidaat-specialisten

 

KCE