Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Videoconsultaties - KCE

KCE Reports 328A (2020) Videoconsultaties in de opvolging van patiënten met een chronische somatische aandoening

Op vraag van het RIZIV en CHU Namur ging het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) na welk effect videoconsultaties hebben op de gezondheid van de patiënten met een chronische lichamelijke aandoening. Ook werd nagegaan hoe videoconsultaties worden gebruikt in Nederland en Frankrijk. Het KCE stelde vast dat er vandaag geen wetenschappelijk bewijs is voor een verschil tussen videoconsultaties en ‘normale’ consultaties inzake effect op de gezondheid van de patiënten. Zorgverleners bleken wat huiverig om videoconsultaties te gebruiken. Ervaringen uit Nederland en Frankrijk leerden ook dat de invoering van videoconsultaties een lange weg is met veel hobbels. Tijdens de studie brak de coronacrisis uit, en werden de onderzoekers ingehaald door de realiteit. Consultaties op afstand via telefoon en beeldscherm werden plots overal toegelaten én terugbetaald, niet alleen in België, maar wereldwijd. Er wordt best van de huidige dynamiek gebruik gemaakt om dit soort ‘digitale’ zorg verder in te voeren, als een nuttige aanvulling op een face-to-face consultatie, niet om deze te vervangen. Daaraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden, waarvan de geïnformeerde toestemming van de patiënt een belangrijke is.

 

Lees meer....

Publicatie datum: 24/06/2020

BVAS tijdens de coronacrisis

Publicatie datum: 20/06/2020

Met de uitbraak van het COVID-19-virus zijn er op zeer korte termijn verschillende ingrijpende maatregelen genomen.

Accreditering

Publicatie datum: 25/01/2022

Landingspagina website RIZIV

Artsen in opleiding - Stages

Publicatie datum: 11/06/2020

 Koninklijk besluit nr. 29 van 05/06/2020 met het oog op assimilatie van onvoorziene stageperiodes van artsen in opleiding  genomen

Attest voor verplaatsingen

Publicatie datum: 19/10/2020

Beschermingsmateriaal

Publicatie datum: 23/06/2022

Covid 19, tegemoetkoming van het RIZIV in de kosten voor beschermingsmateriaal voor zorgverleners aangepast aan de specificiteit van elk beroep.

 

Brussels Gewest steunmaatregelen

Publicatie datum: 11/06/2020

Covid-19: Coronabarometer

Publicatie datum: 25/01/2022

Het Overlegcomité heeft de coronabarometer goedgekeurd. De maatregelen op basis van de barometer zullen ingaan op a.s. vrijdag 28 januari onder code rood.

Covid-19: verlaging van de activiteitsdrempels

Publicatie datum: 25/08/2021

Verlaging van de activiteitsdrempels inzake bepaalde vergoedingen of tegemoetkomingen voor zorgverleners wat betreft het referentiejaar 2020, ingevolge COVID-19.

Derdebetaler voor de niet geconventioneerde artsen

Publicatie datum: 03/02/2022

BVAS verduidelijkt de algemene derdebetaler voor niet-geconventioneerde artsen na verwarrende RIZIV-informatie.

 

Niet-geconventioneerde artsen kunnen ereloonsupplementen aanrekenen.

Derdebetalerssysteem

Publicatie datum: 22/04/2020

Landingspagina website RIZIV

Als arts zorg op afstand aanrekenen via het derdebetalerssysteem tijdens de COVID-19-crisis

GEES - Eindverslagen

Publicatie datum: 11/06/2020

Geneesmiddelen - vergoeding

Publicatie datum: 03/06/2021

Logo van het RIZIV

Het RIZIV past de vergoedingsvoorwaarden van bepaalde geneesmiddelen aan

Hoge Gezondheidsraad

Publicatie datum: 09/05/2022

Juridisch nieuws

Publicatie datum: 19/11/2020

KCE

Publicatie datum: 14/04/2021

Wat doet het KCE tijdens de coronacrisis?

Nationale Orde der artsen

logo

Tijdens de COVID-19-pandemie

Niet-dringende zorg

Publicatie datum: 30/04/2020

Landingspagina website RIZIV

Uitstel van niet-dringende zorg : om impact te voorkomen aanpassing van de vergoedingsvoorwaarden van bepaalde geneesmiddelen 

Nomenclatuur - Factuur

Publicatie datum: 03/06/2021

Landingspagina website RIZIV

Opsporing van circulerende varianten

Publicatie datum: 08/04/2021

COVID-19: opsporing van circulerende varianten via genoomanalyse in klinische laboratoria

Opvolgen via telemonitoring

Publicatie datum: 03/06/2021

Zorg op afstand: COVID-19-patiënten thuis opvolgen via telemonitoring

Psychologische ondersteuning

Publicatie datum: 13/05/2021

COVID-19: Gratis bijkomende psychologische hulp voor zelfstandigen in nood

Revalidatie en toezicht

Publicatie datum: 17/08/2020

Post-COVID-19-revalidatie en toezicht op COVID-19-afdelingen

RIZIV-uitgaven Impact

Publicatie datum: 13/08/2020

Landingspagina website RIZIV

COVID-19 - Het RIZIV wil de impact op de RIZIV-uitgaven kennen en houdt nauwgezet de vinger aan de pols

SCIENSANO

Publicatie datum: 26/05/2022

Accueil

De Belgische gezondheidsautoriteiten volgen de situatie op de voet. Blijf op de hoogte van de laatste informatie en procedures.

Stand van zaken

Publicatie datum: 01/04/2021

Steun(maatregelen) * Vlaanderen

Publicatie datum: 11/02/2021

Testing

Publicatie datum: 25/01/2022

Uitzonderlijke maatregelen

Publicatie datum: 06/04/2022

Landingspagina website RIZIV

Uitzonderlijke maatregelen van het RIZIV in de Covid-19-crisis

Ventilatie/binnenluchtkwaliteit

Publicatie datum: 06/05/2021

Aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19

Verplichte vaccinatie zorg

Publicatie datum: 17/11/2021

De regering heeft een akkoord bereikt over de verplichte vaccinatie voor personeel in de zorgsector.

Vroedvrouwen

Publicatie datum: 14/05/2020

Ziekenhuizen

Publicatie datum: 09/06/2022