Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

SCIENSANO

Accueil

De Belgische gezondheidsautoriteiten volgen de situatie op de voet. Blijf op de hoogte van de laatste informatie en procedures.

In een recente nieuwsbrief van Sciensano worden 3 specifieke onderwerpen aangehaald n.a.v. het Overlegcomité van 18 mei jl.:

 

 1. Wijziging van de maatregelen voor reizigers.

  Sinds 23 mei 2022 worden het verbod op niet-essentiële reizen en de verplichtingen met betrekking tot het voorleggen van een vaccinatie-, herstel of testcertificaat, het invullen van een PLF en het afleggen van een test bij terugkeer opgeheven.
  De maatregelen voor reizigers die terugkeren uit een VOC-land (land/regio met een nieuwe zorgwekkende variant) blijven echter van toepassing wanneer de noodremprocedure wordt geactiveerd.

 2. Netwerk van Huisartsen Peilpraktijken.

  In de volgende fase van de pandemie worden cijfers uit de eerste lijn belangrijker dan ooit. Het netwerk van Huisartsen Peilpraktijken is een hoeksteen van de COVID surveillance. Het netwerk bestaat al meer dan 40 jaar en zal in de toekomst een nog belangrijkere rol innemen. Daarom zoekt Sciensano momenteel huisartsen om dit netwerk te versterken. Deelnemende huisartsen besteden wekelijks 15 minuten aan het registreren van de resultaten in hun praktijk. Regelmatig deelnemende huisartsen ontvangen een jaarlijkse financiële vergoeding. 

  Meer informatie over de Huisartsen Peilpraktijken vindt u hier.
  Word hier lid van het huisartsennetwerk.


 3. Het dragen van een mond-neusmasker.

  De IMC Volksgezondheid heeft, op basis van de epidemiologische data en adviezen van de Risk Assessment Group (RAG) en Risk Management Group (RMG) op 18 mei enkele beslissingen genomen over het dragen van mondmaskers in de zorg.
  Het mondmasker blijft voorlopig verplicht in algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen, medische kabinetten en apotheken. Deze verplichting geldt eveneens tijdens huisbezoeken en voor thuisverpleging indien een veilige afstand van 1,5 meter niet bewaard kan worden.

  Mondmaskers in andere residentiele zorginstellingen (zoals de woonzorgcentra en de psychiatrische ziekenhuizen) zijn niet verplicht maar sterk aanbevolen. Voor het al dan niet invoeren van een mondmaskerdracht kan men zich baseren op de risico­inschatting op het niveau van de sector of de voorziening zelf.

  Bij andere zorgverleners (tandartsen, kinesitherapeuten, logopedisten, psychologen en zo meer) is er geen algemene verplichting en wordt er beroep gedaan op een inschatting van de zorgverlener voor het al dan niet invoeren van een mondmaskerdracht. Deze dient rekening te houden met, onder andere, de mogelijkheid om afstand te bewaren, ventilatie, psychosociale aspecten, kwetsbaarheid van de patiënt en het aantal personen aanwezig in dezelfde ruimte.

 

 Alle informatie vindt u terug op covid-19.sciensano.be.

 

Wat is uw ervaring met long COVID-patiënten? (enquête)

 

Sciensano voert een onderzoek uit naar long COVID in de eerstelijnsgezondheidszorg in België. Het doel van deze vragenlijst is om een beter zicht te krijgen op de kennis, ervaring en mening van huisartsen over dit thema.

Via deze vragenlijst wil Sciensano ook achterhalen of en hoeveel long COVID-patiënten er worden opgevolgd/behandeld in de eerste lijn. U kunt deze korte vragenlijst invullen tot 15 mei.

U vindt de vragenlijst hier terug.

 

Advies van 24 januari 2022 inzake staalafnames en testen voor het opsporen van Omicron infecties

 

Er is momenteel bezorgdheid of de huidige test procedures voor het opsporen van SARS-CoV-2 even betrouwbaar zijn voor het opsporen van de Omikron variant. Sommige gegevens zouden wijzen op een eventuele lagere gevoeligheid van een snelle antigeen test en/of een neuswisser. Tot er meer duidelijkheid is of dit effectief zo is, bevelen de RAG en RMG daarom tijdelijk aan alle zorgverleners aan om:

 • In de mate van het mogelijke, bij het uitvoeren van een snelle Ag test een test met een nasofaryngeale wisser te gebruiken en geen test met een neuswisser (vooraan in de neus of mid-turbinaat);
 • Geen neuswissers te gebruiken als staalafname voor een PCR test, maar steeds een nasofaryngeale of, nog beter, een gecombineerde neus-keel wisser te gebruiken;

Voor het overige blijven alle indicaties en aanbevelingen voor het gebruik van snelle Ag testen en PCR testen ongewijzigd.

 

Vanaf 24 juni 2021, veranderen de regels na een hoog-risico contact voor personen die volledig gevaccineerd werden. Samengevat: indien de test aan het begin van de quarantaine negatief is, worden deze personen over het algemeen vrijgesteld van verdere quarantaine en testing. In het geval van clusters in residentiële collectiviteiten voor volwassenen, of clusters met doorbraakinfecties geldt deze uitzondering echter niet en moeten ook volledig gevaccineerde personen 2 testen en quarantaine ondergaan.
Lees verder.

 

Vanaf 1 juli 2021 veranderen ook de regels rond quarantaine en testen na reizen ingrijpend. De maatregelen zijn in de eerste plaats afhankelijk van de zone waaruit men terugkeert (EU/niet-EU; kleurcode; gebied intense circulatie VOC) en in 2e instantie van het statuut van de patiënt (al dan niet in bezit van herstel- of vaccinatiecertificaat).
Lees verder.

 

De maatregelen op de website van Sciensano zullen binnenkort worden aangepast.
U vindt nu reeds informatie op info-coronavirus.be.

 

Patiënten kunnen herstel-, test- en vaccinatiecertificaten terugvinden via mijngezondheid.be en covidsafe.be. Antwoorden op praktische vragen rond test- en herstelcertificaten vindt u hier.

Vanaf 1 juli 2021 zal uw patiënt een testcertificaat kunnen krijgen voor een door u uitgevoerde negatieve antigeentest, op voorwaarde dat u het resultaat registreert in het eFormulier. Reken 1-2 uur vooraleer het certificaat beschikbaar zal zijn in de app.
Wegens een lagere positief voorspellende waarde voor antigeentests in bepaalde omstandigheden (bv. bij het screenen van asymptomatische personen), staat de Europese verordening niet toe dat herstelcertificaten worden afgeleverd op basis van een positieve antigeentest.

 

Alle informatie vindt u terug op covid-19.sciensano.be.

 
Publicatie datum: 26/05/2022

Epidemiologische rapporten

Publicatie datum: 25/03/2021

Fact sheet

Publicatie datum: 24/06/2020

Gebruik en aanbod van drugs tijdens de COVID-19 pandemie

Publicatie datum: 25/03/2021

Rapport m.b.t. het gebruik en het aanbod van drugs tijdens de COVID-19 pandemie in België

Gevalsdefinitie, testing, procedures

Publicatie datum: 17/08/2020

Meer uitgebreide informatie op Covid-19

Publicatie datum: 04/02/2021

Opvolging per gemeente

Publicatie datum: 24/06/2020

Website

Publicatie datum: 09/03/2021