Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

KCE

Wat doet het KCE tijdens de coronacrisis?

Procesnota voor het betrekken van patiënten bij KCE-projecten

 

 

 

Behoeften en opvolging van patiënten met langdurige COVID (lopende studie)

 

In toenemende mate worden langetermijneffecten van COVID-19 (ook wel langdurige COVID of ‘Long-COVID’ genoemd) gerapporteerd. Ze kunnen optreden na een ernstige COVID-19 of na een mildere vorm van de ziekte. Er verschijnen regelmatig nieuwe publicaties en studies over het onderwerp en deze kunnen tot nieuwe inzichten leiden.  

 

Op vraag van de ‘Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS)’, de Franstalige koepelorganisatie van patiëntenverenigingen startte het KCE in december 2020 een studie over de noden en opvolging van mensen met langdurige COVID. 

 

Op deze webpagina zullen we, in afwachting van de publicatie van het finale onderzoeksrapport, aan de hand van een samenvatting op de hoogte houden over de meest recente wetenschappelijke inzichten. U zal eveneens de voortgang van de studie kunnen opvolgen. 

 

Vragenlijst over de behoeften van patiënten met ‘Langdurige COVID’  

In het kader van deze studie wensen we inzicht te krijgen in het perspectief van patiënten met langdurige COVID. Deze vragenlijst kan ingevuld worden van 27/1 tot 14/2/2021

 

Meer weten

 


 

 

 

Tijdens de coronacrisis is de hele wetenschappelijke wereld op het voorplan gekomen. Ook het KCE bleef niet achter, en werkt noest verder aan zijn kernopdrachten, die meer dan ooit essentieel zijn. Daarnaast coördineert en financiert KCE Trials, het programma van niet-commerciële klinische studies, verschillende studies naar de werkzaamheid en veiligheid van een aantal behandelingen tegen het coronavirus. Andere KCE-onderzoekers ondersteunen hun collega's van andere wetenschappelijke instellingen, die mee van op de eerste lijn strijden tegen de epidemie.

 

Diepgaand onderzoek, voor als het leven weer normaal wordt

Onze onderzoekers (tele-)werken verder aan de vragen die hen voor de crisis werden voorgelegd. De antwoorden erop zullen van belang zijn wanneer het leven weer zijn normale gang gaat. Daarbij  houden ze steeds een goede zorgkwaliteit en een zo efficiënt mogelijke zorgorganisatie voor ogen, zodat de publieke middelen optimaal worden ingezet. Die zijn, zoals we weten, helaas beperkt.

 

De resultaten van een aantal lopende studies zullen ook zeer goed van pas komen bij het aanpakken van crisissen, zoals we die vandaag meemaken. Zo is er de studie over het bevorderen van videoconsultaties (in juni) en die over het op afstand opvolgen van chronische aandoeningen (telemonitoring) (volgend jaar). Andere lopende studies gaan over de aanpak van het Post Intensive Care Syndroom (PICS) en over manieren om innovatieve geneesmiddelen en medische producten sneller terug te betalen. 

 

Naast de zorg voor coronapatiënten verdient ook andere medische zorg de nodige aandacht. Daarom publiceren we binnenkort een rapport over de organisatie van de zorg voor en na een bariatrische operatie (om gewicht te verliezen), over slaapapneu, en over de preventie en de aanpak van ouderenmishandeling. Dit zijn enkel de studies die het verst gevorderd zijn, voor het volledige studieprogramma, zie hier .

 

Onderzoekers die hun collega’s ondersteunen

Het KCE beschikt over een geavanceerde expertise in bepaalde domeinen, zoals het analyseren van de wetenschappelijke literatuur en de evaluatie van nieuwe medische technologieën. Daarom hebben we onze diensten aangeboden aan collega's van andere publieke instellingen, die mee vanop de eerste rij de huidige crisis bestrijden. Zo hebben een aantal KCE-onderzoekers in een recordtijd een literatuuronderzoek uitgevoerd over o.a. het dragen van mondmaskers door de algemene bevolking, of over het identificeren van medische interventies, die de verspreiding van besmette druppeltjes in de hand werken, en waartegen de zorgverleners moeten worden beschermd. Sciensano en de Hoge Gezondheidsraad gebruikten deze analyses om richtlijnen te ontwikkelen en de crisisgroepen te adviseren bij beslissingen over volksgezondheid. We blijven uiteraard beschikbaar voor elk ander verzoek van dit type.

 

Het KCE is ook het Belgische aanspreekpunt voor internationale organisaties, zoals het ‘European Observatory on Health Systems and Policies’, dat deel uitmaakt van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Aan het KCE werd gevraagd om op een internationaal platform het Belgische ‘crisisdagboek’ bij te houden. Op die manier worden de coronamaatregelen van elk land in kaart gebracht. Hiermee zullen achteraf (https://www.covid19healthsystem.org/countries/belgium/countrypage.aspx) ongetwijfeld interessante analyses kunnen worden uitgevoerd en zullen er waardevolle lessen voor de toekomst uit kunnen worden getrokken.

 

Coördinatie van dringende klinische studies

Momenteel bevindt vooral KCE Trials zich in het middelpunt van de actie. Met het KCE Trials-programma dat drie jaar geleden werd opgestart, kunnen niet-commerciële klinische studies worden uitgevoerd over onderwerpen die de industrie doorgaans links laat liggen, maar die voor het terrein nochtans essentieel zijn.

 

In de huidige crisis is KCE Trials verantwoordelijk voor de coördinatie en financiering van dringende klinische studies door ziekenhuisonderzoekers om nieuwe behandelingen voor COVID-19 uit te testen. De voorbereidende fasen (ontwikkeling van het protocol, zoeken naar partners, ondertekening van contracten en afsluiten van verzekeringen) werden afgerond op 2 weken tijd, een recordtijd voor een fase die normaal ongeveer een jaar duurt.

 

De COV-AID-studie, die net door UZ Gent werd opgestart, gaat over het gebruik van geneesmiddelen die de interleukines 1 en 6 blokkeren - normaal gebruikt bij reumatoïde artritis - om cytokine-shock bij patiënten met ademnood te voorkomen. 

 

De DAWN studie over de toediening van bloedplasma van genezen patiënten. In deze studie wordt onderzocht of plasma van genezen COVID-19 patiënten kan gebruikt worden om het verloop van COVID-19 minder ernstig te maken

 

Alle bijdragen van het KCE in het kader van de coronaviruscrisis worden HIER toegelicht.

Publicatie datum: 14/04/2021