Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Hoge Gezondheidsraad

Juni 2021 Vaccinatie griep: winterseizoen 2021-2022

In dit advies van de Hoge Gezondheidsraad wordt de vaccinatie tegen seizoensgebonden griep onderzocht en wordt bepaald welke bevolkingsgroepen voorrang zouden moeten krijgen voor vaccinatie.

 

U kan het volledige advies nr. 9625 van de Hoge Gezondheidsraad hier raadplegen.

 


 

Juni 2021  Aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad betreffende de toediening van één of twee doses mRNA-vaccins bij mensen die met SARS-CoV-2 besmet zijn of geweest zijn

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Hoge Gezondheidsraad van België aanbevelingen voor de toediening van één of twee doses mRNA-vaccin bij mensen die met SARS-CoV-2 besmet zijn of zijn geweest.

 


U kan het volledige advies nr. 9634 van de Hoge Gezondheidsraad hier raadplegen.

 

Mai 2021 Aanbevelingen inzake vaccinatie tegen SARS-CoV-2 voor personen van 16 tot 17 jaar (deel 1) in België

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen inzake vaccinatie tegen COVID-19 voor personen van 16 tot 17 jaar (deel 1).

Het doel van dit advies is om specifieke aanbevelingen te formuleren voor de Belgische Taskforce "Operationalisering van de vaccinatiestrategie COVID-19" en voor huisartsen over de strategische COVID-19 vaccinatie in België.

 

U kan het volledige advies nr. 9655 van de Hoge Gezondheidsraad hier raadplegen.

 


08 april 2021 * Dringende brief 3 (expertenopinie): Voorlopige herverdeling vaccinatie met AstraZeneca naar aanleiding van standpunt European Medicines Agency (EMA) (HGR 9626-9642)

 

Naar aanleiding van het advies van het PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee), nog niet gepubliceerd, en van het persbericht van het EMA op 07/04/2021 "AstraZeneca’s COVID-19 vaccine: EMA finds possible link to very rare cases of unusual blood clots with low blood platelets(externe link)" vult de Hoge Gezondheidsraad zijn dringend briefadvies 1 (15/03/2021) en dringend briefadvies 2 (19/03/2021) op een aantal punten aan, verduidelijkt en preciseert het met het volgende document. Het is bestemd voor de met vaccinatie bevoegde autoriteiten en voor veldwerkers die met vaccinatie bezig zijn.

 

Deze expertenopinie werd besproken tijdens de NITAG-vergadering op 8 april 2021. De 30 Belgische deskundigen die dit document mee hebben opgesteld, alsmede de deskundigen die zijn gehoord, staan aan het eind van deze brief vermeld.

 

Klik HIER om de brief te raadplegen

 

 


 

Juli 2020 Vaccinatiestrategie tegen Covid-19 in België

 

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen met betrekking tot risicogroepen in het kader van vaccinatie tegen Covid-19 voor de Belgische bevolking.

Het doel van dit advies is om specifieke aanbevelingen te formuleren ten behoeve van de beleidsmakers over risicogroepen en prioritaire doelgroepen, alsook een raming te maken van het aantal vaccins dat nodig zal zijn indien een vaccin tegen Covid-19 beschikbaar wordt.

 

Advies 9597-Vaccinatiestrategie-Covid-19 persbericht (Momenteel enkel beschikbaar in het Engels)

 

 


 

Juni 2020 Impact van de SARS-CoV-2-pandemie op het bloedtransfusiesysteem

 

Advies 9579 - Bloedtransfusiesysteem - covid19

 

In deze wetenschappelijke evaluatie, waarin aanbevelingen worden geformuleerd ten behoeve van de verantwoordelijken en actoren van de transfusieketen, geeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad een beoordeling over de mogelijke besmettelijkheid van bloed afkomstig van personen die het pandemische coronavirus dragen, het risico van een tekort aan bloedcomponenten en/of producten en de verstoring van de bevoorradingsketen voor diagnostische en medische uitrusting

 

 


 

COVID-19 - Hoge Gezondheidsraad wil dat mondmaskers verplicht worden in winkels

 

BRUSSEL 09/07 - De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om het dragen van mondmaskers te verplichten in winkels. Dat is nodig "om de bescherming van klanten en verkopers te verbeteren", zo zegt het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid donderdag.

 

Het gaat om een advies dat het College van de Hoge Gezondheidsraad op 1 juli opstelde. Dat beveelt het verplichten van mondmaskers in winkels aan "gezien de wetenschappelijke gegevens betreffende het nut van het dragen van een masker en de noodsituatie inzake de volksgezondheid".

 

"Een belangrijk deel van onze bevolking loopt een hoog risico op zware ziekte, invaliditeit of overlijden na het virus opgelopen te hebben", benadrukt de raad. "Bovendien is het eveneens aangewezen de bevolking te beschermen tegen het soms onaangepast gedrag van sommige personen die weinig bekommerd zijn om hun eigen bescherming en die van anderen."

 

De Hoge Gezondheidsraad benadrukt dat het dragen van een mondmasker de verspreiding van druppeltjes vermindert. "Dit beschermt dus de anderen en draagt bij tot de bescherming van zichzelf voor zover dat het masker gemanipuleerd, gebruikt en verwijderd wordt op een adequate wijze", luidt het. "Het dragen van een masker herinnert de drager en zijn omgeving er ook aan dat het virus niet verdwenen is."

 

 Bron: Belga / HGR-CSS


 

 Advies 9587 - CT-scan en Covid-19

Ct-scan/Covid-19

 

Gebruik van CT-scans als diagnostische methode in het kader van de Coronavirusepidemie in België

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, geeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad een deskundig oordeel over het gebruik van CT-thorax naast RT-PCR voor gehospitaliseerde patiënten bij wie Covid-19 wordt vermoed.

 

Dit advies heeft tot doel om specifieke aanbevelingen te formuleren ten behoeve van radiologen en spoedartsen over het gebruik van CT-thorax als diagnose- en triage-instrument. 

 


 

Advies 9581 - Vaccinatie griep - Winterseizoen 2020 - 2021 (in het kader van Covid-19) )

Dit advies bespreekt de vaccinatie tegen seizoensgebonden griep en bepaalt welke bevolkingsgroepen prioritair moeten worden gevaccineerd.

 

De Raad heeft besloten om zich te houden aan zijn voorgaande aanbevelingen inzake de doelgroepen voor vaccinatie tegen seizoensgriep. De HGR zal de evolutie van de seizoensgriep op het zuidelijk halfrond volgen en indien nodig aanvullende aanbevelingen uitbrengen, o.a. voor wat de vaccinatie van kinderen betreft.

 

De Raad beveelt hierbij aan dat de volgende groepen van personen voorrang moeten krijgen voor de vaccinatie tegen seizoensgebonden griep tijdens het winterseizoen 2020-2021:

Categorie A:

 • Groep 1: personen met een risico op complicaties, d.w.z.:

  • alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap; 
  • alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstige astma3 ), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), BMI > 35, aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd);
  • alle personen vanaf 65 jaar; o personen die in een instelling verblijven; 
  • kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan.

 • Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector. 

 • Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als
  • de risicopersonen uit groep 1;
  • kinderen jonger dan 6 maanden.

Categorie B: Daarnaast is het ook zinvol om alle personen tussen 50 en 65 jaar te vaccineren, zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden zoals die uit groep 1 (categorie A). Naast het verhoogde risico dat ze complicaties bij griep ontwikkelen door hun leeftijd, bestaat er immers ook één kans op drie dat ze minstens één factor vertonen die het risico op complicaties nog verhoogt. Het gaat vooral om personen die roken, excessief drinken en/of zwaarlijvig (Body Mass Index > 30) zijn.

 


 Advies 9599 - ventilatie

 

 

ARS-CoV-2 en het gebruik van passieve ventilatiesystemen, mechanische ventilatie, airconditioning en filters in andere omgevingen dan ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen

 

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, beheerders van  openbare gebouwen en HVAC-technici, geeft  de Belgische Hoge Gezondheidsraad een deskundig oordeel en speciale aanbevelingen over het gebruik, buiten ziekenhuizen en zorginstellingen, van passieve ventilatiesystemen, mechanische ventilatie, airconditioning en filters om mogelijke overdracht van SARS-COV-2 via de lucht te voorkomen.

 


 

Advies 9589 -  Geestelijke gezondheid en covid-19

Psychosociale opvang tijdens de Covid-19 pandemie
 
 
 
In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert  de Hoge Gezondheidsraad van België aanbevelingen voor de psychosociale opvang tijdens de Covid-19 pandemie ten behoeve van de zorgverleners en overheid.

 

"Aandacht moet worden besteed aan het unieke karakter van de huidige pandemie en de werkgroep roept dus op om deze aanbevelingen te blijven toetsen aan de veranderende situatie".

 


 

Advies 9593 - ozontunnels - covid 19

SARS-CoV-2 en het gebruik van ozontunnels met tot doel “het ontsmetten“ van winkelkarren inclusief klanten.
 

 


 

Advies 9594 - UV en covid 19

Gebruik van UV-C-stralen voor ontsmettingsdoeleinden in een niet-ziekenhuisomgeving in de strijd tegen Covid-19


 

Publicatie datum: 10/06/2021