Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Fact sheet

Een update van de fact sheet werd gepubliceerd op 14 juni en bevat nieuwe informatie rond CoVID-19 bij kinderen en zwangere vrouwen, rond transmissie van SARS-CoV-2, ventilatie, serologie enz. Er zijn ook nieuwe rubrieken rond silent hypoxia en genetica. De wijzigingen zijn in het geel gemarkeerd in de tekst.

 

U kan de meest recente versie van deze fat sheet hier raadplegen (14/06/2020 - 5ème version)

 

Algemene Informatie

De uitbraak startte in Wuhan bij patiënten met longontsteking van onbekende oorzaak. Ze hadden de voedselmarkt van de stad (met vis, levende dieren, ...) bezocht. Deze markt werd gesloten op 1 januari 2020. Bij onderzoek bleek dat de eerste cluster 41 personen telde, die symptomen ontwikkelden tussen 8 december en 2 januari.

 

Pathogeen

Whole genome sequencing resultaten wijzen op een nieuw coronavirus (SARS-CoV-2) als de causale pathogeen. Coronavirussen zijn omkapselde RNA-virussen. SARS-CoV-2 gebruikt de ACE2-receptor om cellen binnen te dringen.

 

Besmettingswijze

De transmissie verloopt hoofdzakelijk door druppeltjes van mens naar mens. Infectieuze druppeltjes worden overgedragen bv. bij hoesten of niezen en door contact met deze druppeltjes op voorwerpen en oppervlakten (bijvoorbeeld deurklinken).​​

 

Symptomen

De meest frequente symptomen zijn koorts, hoest en dyspnee. Andere symptomen van een virale infectie zoals extreme vermoeidheid of spierpijn kunnen ook voorkomen. Een specifiek symptoom dat in milde gevallen vaak gerapporteerd wordt, is het plotse verlies van smaak en/of geur. 
De infectie kan leiden tot ongecompliceerde ziekte, milde pneumonie of ernstige pneumonie.
80% van de besmettingen verloopt mild. Sommige personen vertonen heel weinig tot geen symptomen.​

 

Risicoinschatting

Het risico neemt duidelijk toe met de leeftijd. Vooral personen boven de 65 jaar en zeker boven de 80 jaar lopen gevaar. Ook onderliggende aandoeningen zoals ernstige hart- long- of nieraandoeningen, diabetes, immunosuppressie of een actieve kwaadaardige aandoening verhogen het risico op een ernstig verloop.​

Bijzondere aandacht ging uiteraard ook naar kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen en jonge kinderen. Volgens alle momenteel beschikbare gegevens verloopt de ziekte mild bij kinderen, zelfs bij heel jonge kinderen

 

Diagnostiek

Het virus kan opgespoord worden in een wisser van de neus/keelholte. De test kan uitgevoerd worden in verschillende laboratoria. Omdat er evenwel een wereldwijd tekort is aan de chemische stoffen die nodig zijn voor deze test, wordt niet iedereen getest. Wie wél getest moet worden, vindt u terug in onze procedures.

 

Behandeling

Er bestaat momenteel nog geen vaccin of specifieke behandeling voor COVID-19. Ondersteunende behandeling (bijvoorbeeld door toedienen van extra zuurstof en kunstmatige beademing) is de hoeksteen. Er lopen momenteel verschillende studies met geneesmiddelen die in vitro activiteit tegen het virus getoond hebben.

Publicatie datum: 24/06/2020