Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Opvolgen via telemonitoring

Zorg op afstand: COVID-19-patiënten thuis opvolgen via telemonitoring

Het RIZIV is met een pilootproject gestart waarbij een zorgverlener COVID-19-patiënten thuis kan opvolgen via telemonitoring. Met de hulp van technologische hulpmiddelen kan een medisch team de patiënt 24/7 opvolgen binnen dit project.

Telemonitoring van deze thuisblijvende covid-19-patiënten en van patiënten na hun ontslag uit het ziekenhuis laat toe om ziekenhuisbedden te vrijwaren maar vooral ook om de bijkomende werkbelasting op het ziekenhuis, het zorgpersoneel en de huisartsen te verminderen door een betere ondersteuning door technologische oplossingen. 

Om dit te onderzoeken heeft het RIZIV overeenkomsten afgesloten met een aantal ziekenhuizen en groeperingen.


Klik hier voor meer informatie.


De meest recente lijst van de betrokken ziekenhuizen en groeperingen van zorgverleners kan u hier raadplegen.

 

Publicatie datum: 03/06/2021