Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Accreditering

Landingspagina website RIZIV

COVID-19: Impact op uw accreditering

 

Wist u dat u automatisch 5 C.P. voor uw accreditering van 2021 zal ontvangen ?

 

De Accrediteringsstuurgroep heeft laten weten dat omwille van COVID-19 aan alle geaccrediteerde artsen automatisch 5 C.P. worden toegekend, waarvan 3 C.P. voor de rubriek Ethiek & economie en 2 C.P. voor de LOK.

Normaal gezien zijn deze C.P. reeds in december jl. aan uw online accrediteringsdossier toegekend.

Indien u alsnog onvoldoende C.P. heeft bekomen, kan de Accrediteringsstuurgroep dit nog door de vingers zien, mits u dit uitdrukkelijk motiveert.

 

U kan uw online accrediteringsdossier hier raadplegen.

 

 

Artsen en apothekers-biologen voor wie het einde van de referentieperiode valt in maart tot juni 2020 en die door de coronacrisis niet meer het vereiste aantal CP kunnen verwerven, zullen we vrijstellen van deze verplichting.

U moet geen bewijs van annulering van de activiteiten leveren, maar het dossier moet uiteraard wel minimaal 1 deelname aan de vergadering van de eigen LOK bevatten. Valt het einde van uw referentieperiode na juni 2020, dan kan U een tekort nog altijd motiveren, door te verwijzen naar COVID-19. U zal hiervoor wel bewijs moeten toevoegen dat de Accrediteringsstuurgroep zal evalueren. 

 

Als waardering voor de bijzondere navorming die artsen en apothekers-biologen hebben gevolgd naar aanleiding van de corona-crisis, zullen geaccrediteerde artsen en apotherkers-biologen (onder de voorwaarden bepaald door de Accrediteringsstuurgroep) automatisch 1 LOK voor 2 CP en 3 CP in Ethiek en Economie toegekend krijgen in hun accrediteringsdossier voor de maand juli 2020.

 

De accrediteringsstuurgroep heeft uw activiteiten al goedgekeurd?

De organisatoren wiens activiteiten reeds goedgekeurd zijn door de Accrediteringsstuurgroep en die plaatsvinden in de periode van maart of april, mogen contact opnemen met de Administratie via email (info.accredit@riziv-inami.fgov.be) om de datum en locatie van de activiteit te wijzigen onder de volgende voorwaarden:

  • De activiteit blijft inhoudelijk identiek.
  • Voor activiteiten met meerdere sprekers kan de wijziging van een enkele spreker of moderator worden aanvaard wegens (on)beschikbaarheid op het latere tijdstip.

 

Indien de Accrediteringsstuurgroep nadien vaststelt dat deze voorwaarden niet werden nageleefd, kan de Accrediteringsstuurgroep de erkenning retroactief intrekken.

 

We kunnen deze maatregelen nog verlengen indien nodig.

 

Bron: RIZIV

Publicatie datum: 25/01/2022