Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

BVAS tijdens de coronacrisis

Publicatie datum: 20/06/2020

Met de uitbraak van het COVID-19-virus zijn er op zeer korte termijn verschillende ingrijpende maatregelen genomen.

Accreditering

Publicatie datum: 06/06/2020

Landingspagina website RIZIV

Affiches professionelen zorgsector

Publicatie datum: 09/07/2020

Ambulante activiteiten - Heropstart

Publicatie datum: 07/05/2020

Arbeidsongeschiktheid

Publicatie datum: 14/07/2020

In de context van de COVID-19-pandemie kunnen sommige personen die sinds 1 maart 2020 arbeidsongeschikt erkend zijn een aanvullende uitkering ontvangen voor hun primaire ongeschiktheid (arbeidsongeschiktheid sinds minder dan 1 jaar).

Die tijdelijke maatregel vloeit voort uit maatregelen die in de sector werkloosheid zijn genomen wegens de COVID-19-crisis. Het doel daarvan is de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen gedurende een beperkte periode verhogen.

Artsen in opleiding - Stages

Publicatie datum: 11/06/2020

 Koninklijk besluit nr. 29 van 05/06/2020 met het oog op assimilatie van onvoorziene stageperiodes van artsen in opleiding  genomen

Brussels Gewest steunmaatregelen

Publicatie datum: 11/06/2020

Consultaties buiten het ziekenhuis

Publicatie datum: 20/04/2020

Aanbevelingen voor de artsen

Contact tracing

Publicatie datum: 04/08/2020

Dagelijkse trends 

Publicatie datum: 23/07/2020

Derdebetalerssysteem

Publicatie datum: 22/04/2020

Landingspagina website RIZIV

Als arts zorg op afstand aanrekenen via het derdebetalerssysteem tijdens de COVID-19-crisis

GEES - Eindverslagen

Publicatie datum: 11/06/2020

Geneesmiddelen - vergoedingsvoorwaarden

Publicatie datum: 09/07/2020

Logo van het RIZIV

Het RIZIV past de vergoedingsvoorwaarden van bepaalde geneesmiddelen aan

Hoge Gezondheidsraad

Publicatie datum: 16/07/2020

Jaarvergadering

Publicatie datum: 16/04/2020

Versoepeling van regels rond organisatie van jaarvergadering

KCE

Publicatie datum: 14/05/2020

Wat doet het KCE tijdens de coronacrisis?

Mondmaskers gebruik

Publicatie datum: 09/07/2020

Advies en aanbevelingen van het Overlegcomité, de Hoge Gezondheidsraad, Sciensano en van de Risk Assessment Group  

Nationale Orde der artsen

logo

Tijdens de COVID-19-pandemie

Niet-dringende zorg

Publicatie datum: 30/04/2020

Landingspagina website RIZIV

Uitstel van niet-dringende zorg : om impact te voorkomen aanpassing van de vergoedingsvoorwaarden van bepaalde geneesmiddelen 

Nomenclatuur COVID-19

Publicatie datum: 30/04/2020

Landingspagina website RIZIV

SCIENSANO

Accueil

De Belgische gezondheidsautoriteiten volgen de situatie op de voet. Blijf op de hoogte van de laatste informatie en procedures.

Stand van zaken

Publicatie datum: 23/07/2020

Steun(maatregelen) - Vlaanderen

Publicatie datum: 23/07/2020

Teleconsultatie

Platformen, tarief, KCE, Orde

Testing

Publicatie datum: 14/07/2020

Vergoeding van 3 soorten testen: moleculair, antigenen en serologisch (antistoffen)

Uitzonderlijke maatregelen

Publicatie datum: 27/07/2020

Landingspagina website RIZIV

Uitzonderlijke maatregelen van het RIZIV in de Covid-19-crisis

Verstrekkers van implantaten

Publicatie datum: 30/04/2020

Landingspagina website RIZIV

Vroedvrouwen

Publicatie datum: 14/05/2020

Ziekenhuisartsen

Publicatie datum: 15/07/2020