Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

31/01/14 Toelage volledige toetreding tot het akkoord

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie voor 2013 en 2014 bedraagt 434 euro.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U bent een erkend huisarts of geneesheer-specialist
  • U bent volledig toegetreden tot het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen
    U bent volledig toegetreden tot het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen als u volledig geconventioneerd bent en blijft gedurende het premiejaar.
    Als u in de loop van het jaar overstapt van voltijdse naar deeltijdse conventionering, komt u dus niet voor de toelage in aanmerking.
  • U voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van de praktijktoelage (huisartsen) of bereikt een activiteitsdrempel van 15.000 euro aan de ziekteverzekering aangerekende prestaties (geneesheren-specialisten)

Wanneer ontvangt u de premie?

U ontvangt  automatisch de premie op het einde van het eerste trimester van het jaar volgend op het premiejaar.

 

Lees meer

 

Bron: RIZIV

Publicatie datum: 01/02/2014