Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Recip-e: een voorstel voor een langere geldigheidsduur van voorschriften

BRUSSEL 28/06 - Yoleen Van Camp (N-VA): "De invoering van het elektronisch voorschrift kende een moeizame start, maar intussen zouden de meeste kinderziekten uit de programma's gehaald zijn. Voor papieren voorschriften is en blijft de geldigheid voor de terugbetaling drie maanden. Zal dat hetzelfde blijven voor de elektronische voorschriften? Waarom ligt de termijn nu op drie maanden? In de praktijk zijn er soms moeilijkheden met voorschriften die pas later opgehaald kunnen worden." Hieronder vindt u het antwoord van Maggie De Block in de Kamercommissie Volksgezondheid.

Yoleen Van Camp (N-VA): "Er zijn helaas geen gegevens beschikbaar over hoeveel attesten voor terugbetaling te laat of nooit worden ingediend. Zal dat met het elektronisch voorschrift wel het geval zijn?"
 
Catherine Fonck (cdH): "Het elektronische voorschrift is problematisch voor huisartsen van ouder dan 55-60 jaar en voor de occasionele voorschrijvers. U hebt een oplossing aangekondigd om ervoor te zorgen dat die laatste groep papieren voorschriften kan blijven afleveren.
 
In het wachtdienstgebied Baudour-Sirault-HautrageTertre-Neufmaison-Villerot is het aantal huisartsen in tien jaar tijd teruggelopen van 26 naar 16, van wie er 8 ouder dan 55 jaar zijn en 5 ouder dan 60 jaar. Er komt binnenkort één arts werken als assistent.
 
Na de aankondiging van het verplichte elektronische voorschift hebben sommige van hen beslist om vóór de invoering ervan te stoppen met werken. Er zou een overgangsregeling moeten worden ingesteld waarbij het papieren voorschrift behouden wordt tot de datum waarop het gebruik van het elektronisch medisch dossier verplicht wordt, namelijk 1 januari 2021. Zo zou men kunnen voorkomen dat artsen vroegtijdig met pensioen gaan."
 
Minister Maggie De Block: "Voor de klassieke papieren voorschriften en de elektronische voorschriften gelden momenteel dezelfde geldigheidsregels. Tijdens de laatste Recip-e-stuurgroep gingen de leden ermee akkoord dat een gemengde werkgroep van juristen van het RIZIV en het FAGG een concreet voorstel zal uitwerken voor een langere geldigheidsduur van voorschriften. Tegelijkertijd zal ook een kader worden uitgewerkt dat het onderscheid moet maken in geldigheidsduur tussen voorschriften voor terugbetaalde en niet terugbetaalde geneesmiddelen. Dit voorstel wordt tijdens de zomermaanden uitgewerkt.
 
Ook voor elektronische voorschriften zal het niet mogelijk zijn om de gegevens te leveren over het aantal niet-opgehaalde voorschriften, want wij krijgen enkel de gegevens van de geneesmiddelen die betaald zijn, die afgeleverd zijn. 
 
Het RIZIV zal aan wie occasioneel een voorschrift opstelt de mogelijkheid bieden om langs beveiligde weg een elektronische versie op te stellen. De app zal toegankelijk zijn via het eHealthplatform voor elke zorgverlener die geneesmiddelen mag voorschrijven. Er is een testfase voorzien. De inwerkingtreding is gepland voor het najaar van 2017.
 
Een papieren voorschrift blijft – ook in de toekomst – geldig in noodgevallen en wanneer de voorschrijvende zorgverlener geen elektronisch voorschrift kan opstellen. Ik sta open voor een oplossing voor de oudere artsen. We bekijken de mogelijkheden. Men moet af een toe een update doen, net zoals bij de computer. Soms is dat inderdaad vervelend. "
 
Yoleen Van Camp (N-VA): "Een verlenging zou ook een zekere besparing kunnen teweegbrengen. In bepaalde gevallen zou er geen extra consultatie nodig zijn. Het is vreemd dat het onmogelijk zal blijven om na te gaan hoeveel voorschriften niet opgehaald worden. Men zou kunnen werken met twee databases: één voor voorschriften en één voor opgehaalde voorschriften."
 
Catherine Fonck (cdH): "Elke verandering moet worden begeleid. Ik ben het ermee eens dat het papieren voorschrift geldig blijft voor noodsituaties, maar ik zou verder willen gaan voor de artsen op leeftijd en de zorgverleners die occasioneel iets voorschrijven. Ik ontwaar een opening in uw antwoord. Door te kiezen voor een overgangsperiode zullen die artsen niet hoeven af te haken: we moeten ze behouden, zeker in bepaalde gebieden. Dat heeft niet te maken met verzet tegen verandering, maar met pragmatisme." 
 
Bron: Mediquality
Publicatie datum: 29/06/2017