Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Met pensioen

Wat als u uw wettelijk pensioen hebt opgenomen?

Wat is het ander conventievoordeel na pensioenopname?

Vanaf het jaar waarin u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen, kun u enkel nog een ander conventievoordeel genieten: dat is een bedrag dat wij rechtsreeks storten op het door u opgegeven rekeningnummer. De nieuwe regelgeving hierover is op 21 oktober 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treedt retroactief in werking vanaf het toepassingsjaar 2016.

Let op:

Als u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen vóór 1 januari 2016, dan kan u wel nog sociale voordelen aanvragen voor storting in een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ), afgesloten vóór 1 januari 2016.

 

Om het ander conventievoordeel na pensioenopname voor 2016, 2017, 2018 en/of 2019 te verkrijgen, stuurt u ons ten laatste tegen 29 februari 2020 het aanvraagformulier voor het conventievoordeel als gepensioneerde arts op.

 

Vanaf het premiejaar 2020 verandert de aanvraagprocedure. Wij zullen het beheer van het sociaal statuut zo veel mogelijk automatiseren, zodat u als zorgverlener geen of zo weinig mogelijk individuele acties moet ondernemen.

De vroegere papieren aanvraagformulieren zijn dan niet meer van toepassing.

De aanvraag voor een bepaald premiejaar (t) zal vanaf dan ook gebeuren in het premiejaar (t+1). De aanvraagprocedure voor 2020 zal dus lopen in 2021.

Vanaf maart 2020 plaatsen wij op deze pagina meer detailgegevens over de nieuwe procedure.

 

Bron : RIZIV

Publicatie datum: 13/02/2020